Alle feiten op een rij

Bij de meeste branden in gebouwen waar de brandweer komt om te blussen wordt ook de Stichting Salvage ingeschakeld. Wij hebben dus een goed beeld van al die branden.
Wilt u de feiten en cijfers over branden in Nederland van de afgelopen jaren? Hieronder staan de meest interessante.

 • Cijfers Salvagemeldingen
 • Aantal Salvagemeldingen

  Aantal Salvagemeldingen en belendingen t/m 2016

   

   

   

  Aantal Salvagemeldingen per maand

  Onderstaande grafiek geeft een goed beeld van de jaarlijkse pieken en dalen. De stijging in juni 2015 komt door een toename van het aantal blikseminslagen.

  In augustus 2015 is er sprake van een stijging in het aantal bliksem-, storm- en waterschades.

   

   

   

 • Tijdstip meldingen

  Percentage brandmeldingen per dag

  In onderstaande grafiek is te zien op welke dag de meeste branden ontstaan.
  Dit zijn uitsluitend de branden waar inzet van Salvage voor gevraagd is.
  Hoewel er onderling niet veel verschil is, ligt het zwaartepunt in het weekeinde.

   

  Percentage brandmeldingen per tijdsblok

  Het tijdstip van melding van de brand bij 112 wordt vastgelegd in het Salvagedossier.
  Onderstaande grafiek toont aan dat de meeste branden in de avonduren ontstaan.
  Het gaat hierbij om branden waarvoor de inzet van Salvage gevraagd is.

 • Bekendheid bij gedupeerden

  Bekendheid bij gedupeerden

  Niet iedere gedupeerde kent de Stichting Salvage en dat is jammer. Want het is een prachtige service van de verzekeringsmaatschappij. Een service die de mensen niets kost. Slechts zo’n 20% heeft voor de brand al eens van Salvage gehoord. Gelukkig zien we dat de bekendheid wel toeneemt.

   

   

  Waardering gedupeerden

  Ondanks de geringe bekendheid, is de waardering groot. De meeste gedupeerden zijn zeer enthousiast over de hulp. Hun uitspraken spreken voor zich.

   

   

  Waardering gedupeerden tm 2015

   

 • Aantallen per Veiligheidsregio

  Aantal Salvagemeldingen per Veiligheidsregio 2014 t/m 2016

  De aantallen per Veiligheidsregio variëren onderling. Uiteraard wordt het aantal meldingen beïnvloed door het inwonertal, de bevolkingsdichtheid, de mate van risico’s, preventiemaatregelen, etc. Het jaar 2016 is in de sortering als uitgangspunt genomen.

   

   

   

 • Grootte en aanwezige overheid

  Grootte van de brand in 2016

  De meeste branden waarvoor Salvage wordt ingezet zijn kleine branden. Klein betekent dat de brandweer met een tankautospuit de brand kan blussen. Bij middel worden twee tankautospuiten en een Officier van Dienst van de brandweer ingezet. Enzovoorts.

  Een kleine brand zegt echter niets over de financiële omvang van de schade. Een klein brandje in een meterkast van een bedrijf kan enorme gevolgen hebben en zelfs tot bedrijfsstilstand leiden.

   

  Salvagemeldingen met GRIP

  Sommige branden krijgen een GRIP-kwalificatie mee.
  GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incident Bestrijdingsprocedure.
  GRIP wordt afgegeven als er een multidisciplinaire aanpak nodig is.
  Het geeft aan hoe de coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten verloopt.

  Afhankelijk van de situatie en omvang kan bij GRIP-branden een Officier van Dienst Salvage worden ingezet. Deze OvD is een zeer ervaren Salvagecoördinator die speciaal daarvoor is opgeleid.

   

  Aantal meldingen met GRIP

   

  Aanwezige overheid in 2016

  Bij de kleinere branden is de brandweer meestal snel klaar. Salvage wordt dan pas na afloop opgeroepen. Doordat er niet altijd iemand van de brandweer achterblijft en de politie soms andere prioriteiten heeft, komt het voor dat de Salvagecoördinator niemand van de hulpverleningsdiensten meer ter plaatse aantreft. Het is dus zaak om snel Salvage in te schakelen.

   

 • Bestemming en eigendom objecten

  Bestemming pand

  Branden in particuliere woningen komen het meest voor, gevolgd door bedrijven. Onderstaand de cijfers van 2016.

   

   

  Eigendomsverhouding

  Het is de taak van de Salvagecoördinator om te registreren waar gedupeerden verzekerd zijn. Dat is nodig omdat de verzekeraar (een deel van) de kosten betaalt. Daarom noteert hij ook of de gedupeerden eigenaar of alleen huurder/gebruiker zijn van het pand. Want bij een verhuurd pand is er bijna altijd sprake van meer dan één verzekeraar.

   

   

   

   

 • Oorzaken

  Vermoedelijke oorzaken van brand

  Dat de grootste oorzaak onbekend is, is niet zo verwonderlijk. De Salvagecoördinator doet immers geen onderzoek naar de oorzaak. Hij signaleert alleen zijn eigen vermoedens en / of die van de brandweer. Als het pand totaal verloren is, is de oorzaak vaak ook onbekend. De getoonde cijfers betreffen het jaar 2016.

   

   

  Brandstichting per Veiligheidsregio

  In onderstaande grafiek is de vermoedelijke oorzaak brandstichting per Veiligheidsregio in beeld gebracht. De linker-as geeft het aantal meldingen weer, de rechter-as het percentage brandstichting in die regio in 2016.

   

   

 • Andere schades dan brand

  Waterschade

   

 • Contra-expertise

  Inzet contra-expertise

  De verzekeringspolis biedt de mogelijkheid tot het inzetten van een contra-expert.
  Niet iedereen maakt daar gebruik van. In onderstaande grafiek is te zien dat er in 2016 door 13% van het aantal gedupeerden een contra-expert is ingeschakeld.
  Dit cijfer is gebaseerd op een aantal van 20% terugontvangen enquêtes van gedupeerden. In 2015 lag het percentage gedupeerden dat ondersteuning kreeg van een contra-expert op 13%.

   


  Uit de enquêtes blijkt ook dat contra-expertise procentueel veel bij woningbranden voorkomt.

   

  Contra expert ingeschakeld soort pand 2015
  Het merendeel van de gedupeerden heeft op aanraden van een verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon een contra-expert in de arm genomen.
  De actieve benadering door contra-expertisebureaus laat een daling zien. In 2016 lag dit percentage nog op 15%.