Is uw schoorsteen al veilig voor pieten?

Wanneer het buiten (en binnen!) kouder wordt en er weer meer gebruik wordt gemaakt van de open haard en kachel, neemt het aantal schoorsteenbranden toe. Het afgelopen jaar telde Stichting Salvage 265 schoorsteenbranden.

Heeft u een open haard of een kachel waarin met vaste materialen wordt gestookt? Voorkom dan schoorsteenbrand en stook veilig.

Hoe kan een schoorsteenbrand ontstaan?

Een schoorsteenbrand kan ontstaan doordat de aanslag op de schoorsteenwand vlam vat. Deze aanslag kan roet zijn of de brandbare, teerachtige substantie, creosoot. Creosoot ontstaat doordat nat, geverfd of rot hout in het rookkanaal komt. Het zijn dus de onverbrande brandstofdeeltjes die aan de schoorsteenwand blijven plakken en kunnen aankoeken tot een dikke substantie. Creosoot vat vlam bij ongeveer 500°C. Dit is een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald.

Hoe kan ik een schoorsteenbrand voorkomen?

Het is dus belangrijk om het rookkanaal van de schoorsteen goed schoon te houden. Onze Salvagecoördinator geeft de volgende tips:

  • Stook uitsluitend droog en schoon hout. Hout met veel hars, nat hout of geverfd hout brengt risico’s met zich mee. 
  • Houd het rookkanaal schoon, laat minimaal één keer per jaar door een erkend schoorsteenbedrijf het rookkanaal schoon vegen. Wanneer er sprake is van langdurig stoken tijdens een koude winter, probeer dit dan tussendoor een keer extra te doen. Bewaar de factuur, indien er toch iets misgaat met de schoorsteen kunt u aantonen aan de verzekeringsmaatschappij dat er regulier onderhoud is gepleegd. 
  • Gebruik bij het stoken de Zwitserse methode. Hoe deze in zijn werk gaat leest u op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/kachel-en-schoorsteen
  • Gebruik een vonkenvanger op de schoorsteen.
  • Het is beter wanneer een rookkanaal zo recht mogelijk is.
  • Zorg voor een scherm voor de open haard zodat vonken niet de kamer in kunnen schieten.
  • Plaats een brandblusser in het huis op een goed bereikbare plaats.

Heeft u al deze zaken op orde? Laat dan de pieten maar komen!

Wat doet Stichting Salvage nou eigenlijk?

Stichting Salvage staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar om iedereen die getroffen is door brand, water- of stormschade verder te helpen. We zijn er binnen een uur, na oproep van de brandweer en helpen gedupeerden met aandacht, actie en advies. We doen dit namens alle brandverzekeraars in Nederland.

 

Coördinatoren van Stichting Salvage richten zich in hun werkzaamheden op de volgende aspecten:

1) Aandacht: wij zorgen voor eerste hulp en opvang

De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar hun ervaringen.

2) Actie: we spannen ons in om de schade te beperken

De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak.


3) Advies: we adviseren alle betrokken partijen

De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet. Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen. Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.

Meer weten over Stichting Salvage?

Meer informatie over Stichting Salvage vindt u hier.

Nieuwe directeur Stichting Salvage

Apeldoorn – 29 november 2018 – Johan van den Berg wordt de nieuwe directeur van Stichting Salvage. Per 1 februari 2019 zal Brenda Reinders, directeur van Stichting Salvage, door Johan van den Berg worden opgevolgd. Van den Berg (49) is nu manager van de experts specialisten brand op de afdeling Expertise & Risicodeskundigheid van de divisie Schade & Inkomen van Achmea. Brenda Reinders, die de huidige directie voert zal na overdracht in het 2e kwartaal terugtreden als directeur.

Overdracht

Brenda Reinders heeft ruim dertig jaar in verschillende functies bij Stichting Salvage gewerkt. Zij geeft sinds 1990 leiding aan de operatie en is sinds 1995 directeur. Enkele maanden geleden gaf zij het bestuur te kennen dat zij graag tot haar pensioengerechtigde leeftijd in 2021 aan Salvage verbonden wil blijven, maar dat zij de algehele leiding, inclusief de dagelijkse druk en de nachtelijke piketdiensten, wil gaan overdragen.

“Uitstekende opvolger”

Richard Oets, voorzitter van het bestuur van Stichting Salvage: “Vanzelfsprekend vonden we het jammer dat Brenda deze beslissing wilde nemen, want onder haar leiding is Salvage groot geworden. Wel gunnen we haar deze stap natuurlijk van harte. We zijn enorm blij dat we in Johan van den Berg een uitstekende opvolger hebben gevonden. Johan komt uit de wereld van de expertise, heeft veel leidinggevende ervaring en vooral ook een enorme operationele ervaring. Het is precies die combinatie die we voor Salvage zochten. Zijn bekendheid in een groot netwerk, dat ook deels het netwerk van Salvage is, zal hem in zijn nieuwe functie heel goed kunnen helpen.”

Vertrouwd speelveld

Johan van den Berg: “Het speelveld van Salvage is voor mij vertrouwd. Ook weet ik hoe de Salvagecoördinatoren te werk gaan en op welke wijze zij de opdracht van Salvage invullen en gedupeerden helpen. Dit werk helpt experts zich er ook van bewust te blijven wat de impact op mensen is van een brand of een grote waterschade. Ik ga me er ten volle voor inzetten om dit werk van Salvage voort te zetten. Ik vind het ook plezierig dat Brenda nog aan Salvage verbonden blijft en voor een warme overdracht kan zorgen.

Projecten oppakken

Brenda Reinders: “Ik ben heel blij met de komst van Johan en met de expertise die hij meebrengt. Hij kent niet alleen het werk van Salvage, maar ook alle processen bij verzekeraars. Dat is voor ons een grote pre. Ik zal me binnen Salvage op specifieke projecten gaan richten waar we al langere tijd capaciteit voor willen vrijmaken.”

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.


Van links naar rechts: Richard Oets, Brenda Reinders, Johan van den Berg