Dit maak je niet elke dag mee!

Eens in de zoveel tijd maak je iets opmerkelijks mee. De situatie neemt een wending die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Een gebeurtenis is wonderlijker, intenser of gewoon “anders” dan andere situaties. Salvagecoördinatoren maken geregeld bijzondere gebeurtenissen mee. Elke maand vertelt een van hen hierover.

Salvagecoördinator Arjan vertelt:

“Ik word die dag opgeroepen voor een woningbrand. Wanneer ik bij het huis aankom meldt de brandweer mij dat de bewoonster naar het ziekenhuis is gebracht. De politieagenten vertellen mij dat de vrouw daarbij nogal opstandig reageerde.

Ik rij naar het ziekenhuis. Daar aangekomen zie ik een mevrouw op bed zitten, haar gezicht nog helemaal zwart van de rook. Ik leg haar uit dat ik van Stichting Salvage ben. Ze reageert heel rustig en is blij dat ik aangeef haar te willen helpen. Ze moet lachen als ik vertel dat de agenten haar reactie heftig noemden. Ze zegt ‘Ik begrijp dat ze dat denken, maar zo ben ik helemaal niet. Het moet de adrenaline zijn geweest, ik was nogal geschrokken van de brand!’

Wanneer ik haar vraag of ik kleding of spullen uit haar huis kan ophalen vertelt ze me dat er onder haar bed twee grote enveloppen met geld liggen. Ze legt me uit om welk bedrag het exact gaat. Ik besef me dat de plek die ze noemt, precies in de hoek van de woonkamer is waar de brand heeft gewoed.

Met deze informatie rij ik terug naar het huis. Daar aangekomen maak ik de agenten direct deelgenoot van het verhaal. Ik ga de woning in met een stok en prik op de plek waar de mevrouw heeft aangegeven waar de enveloppen zouden moeten liggen. Maar er ligt niks, alles is verbrand. Of toch niet? Opeens zie ik op het dressoir twee grote enveloppen liggen. De brandweer heeft ze waarschijnlijk nog op tijd weggetrokken en veilig gesteld. Ik geef de enveloppen aan de politie en vraag hen om alles na te tellen, zodat ik ze terug naar de mevrouw kan brengen.

De vrouw is zielsgelukkig wanneer ik haar de enveloppen geef. Ze kan bijna niet geloven dat het geld is teruggevonden. We maken samen nog een foto met de twee enveloppen. Dit maak je niet elke dag mee!”

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Stichting Salvage? Volg ons dan op LinkedIn en Twitter!

Gepost door Salvagecoördinator Arjan

Stichting Salvage ziet stijging van het aantal meldingen in 2018

Apeldoorn, 11 februari 2019 – Stichting Salvage, dé organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, heeft in 2018 aan 17.752 gedupeerden directe hulp verleend. In totaal betrof het 8.069 objecten waarbij het grootste aantal (82%) het gevolg was van brand. Het overige deel had betrekking op water, storm, blikseminslag en explosie. Een stijging van bijna 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hier vindt u het gehele jaaroverzicht in cijfers.

Klimaat gerelateerde incidenten

Stichting Salvage merkt dat klimaatinvloeden een grote rol spelen bij het ontstaan van schade en de benodigde inzet door de Stichting. De piekbelasting is direct toe te schrijven aan de veranderende weersomstandigheden.
Als we de cijfers van 2018 in vogelvlucht langsgaan, dan zien we dat de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden. Dat begon al met de storm in januari die ook een grote impact had op de verzekeraars. Ook de extreme droogte in de zomermaanden zorgde voor een toename van het aantal brandmeldingen.

Miljoenenbranden

In 2018 is Stichting Salvage 78 keer betrokken geweest bij branden die tot een miljoenenschade hebben geleid, waarvan 11 in de droge maand juli .Het hoogste aantal miljoenenschaden,19 in getal, viel in de provincie Noord-Brabant. Detailinformatie hierover is te vinden op onze website.

Er was sprake van 2 calamiteiten waarbij Stichting Salvage haar Mobiele Unit heeft geplaatst. De aanleiding voor de inzet, was de omvang van de calamiteiten en het grote aantal gedupeerden. De unit was snel ter plaatse en zo konden de Salvagecoördinatoren in onze eigen ruimte gedupeerden ontvangen, overleggen met betrokken partijen en zichtbaar en toegankelijk zijn voor degenen die Stichting Salvage nodig hadden. Ook vertegenwoordigers van verzekeraars maakten gebruik van de unit voor overleg.

Uitbreiding mandaat

Dit jaar zijn we, in overleg met betrokken verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars, gestart met een versnelde aanpak voor de inventarisering en sanering van asbestverspreiding na brand. Daartoe is voor de pilotperiode het mandaat tijdelijk aangepast. Het Verbond van Verzekeraars heeft de resultaten van de pilot inmiddels ontvangen. Begin dit jaar wordt besloten of de pilot een definitieve status krijgt.

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.

Aandacht, actie en advies in Den Haag

Stichting Salvage was namens de gezamenlijke brandverzekeraars aanwezig bij de grote schade in Den Haag.

In onze Mobiele Unit Salvage, die op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat stond, konden gedupeerden terecht voor het melden van hun schade.

Er waren daar verschillende Salvagecoördinatoren om hen te woord te staan. Aandacht voor gedupeerden en het nemen van maatregelen om een snelle schaderegeling te bevorderen, staan zoals altijd centraal in ons werk. Hier een schadebeeld.

Ontwikkelingen rondom batterijbranden

Waar het in de beginjaren vooral ging over apparaten met kleine batterijen, betreft het de laatste jaren steeds groter batterijen.  Een artikel uit Brand en Brandweer over het aantal stijgende batterijbranden.

 

Helder verhaal van Stichting Salvage over schadestop

De 3e Brede bijeenkomst Reconditionering van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
(OSB) stond grotendeels in het teken van de werkzaamheden die schadestop- en reconditioneringsbedrijven voor Stichting Salvage uitvoeren.  Hier het artikel uit het Schademagazine.

 

Tussenbalans Pilot Asbest

Stichting Salvage houdt momenteel een pilot, gestart op 18 juni 2018 en loopt door tot 18 december 2018, met branden waarbij asbest is vrijgekomen en verspreid. In dit artikel van Risk & Business een inzicht in het hoe en waarom van deze pilot en een tussenbalans.

 

Rampencoördinatie naar Stichting Salvage

Stichting Salvage neemt op 1 januari 2019 de rampencoördinatie over van het Verbond van Verzekeraars. Concreet betekent het dat Stichting Salvage (namens de gezamenlijke verzekeraars) het eerste aanspreekpunt wordt bij rampen. Lees hier het artikel op de website van het Verbond.

 

Nog 5 Veiligheidsregio’s gaan automatisch melden

Nog 5 Veiligheidsregio’s gaan automatisch melden. Vanaf 1 februari 2019 starten vijf Veiligheidsregio’s met het automatisch alarmeren van Stichting Salvage. Op het moment dat de brandweer wordt ingeschakeld, wordt voortaan direct de Salvagecoördinator opgeroepen. Op die manier kan er sneller hulp en advies worden geboden aan gedupeerden. Ook kunnen er in een vroegtijdig stadium maatregelen worden getroffen om schade te beperken.

 


Automatisch alarmeren geldt nu voor de volgende type meldingen; middelbrand of groter, explosie en brand van een rieten dak.

Er zijn op dit moment al vijf Veiligheidsregio’s die automatisch melden t.w.; Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland-Zuid en Twente.

Nu worden hier de volgende regio’s aan toegevoegd; Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland. Lees hier meer over de samenwerking met de Stichting Salvage.