Toename miljoenenbranden eerste halfjaar 2019

Stichting Salvage, dé organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, is dit eerste half jaar bij 47 miljoenenbranden ingezet. Een toename van 27% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

 

Stijging niet verklaarbaar

Een verklaring voor deze stijging is niet direct te geven. Het totaal aantal Salvagemeldingen ligt dit eerste half jaar 0,7% lager dan in 2018.  Wel was juni een drukke maand met extreme warmte en veel onweersbuien. Dit is in een enkel geval ook de oorzaak geweest. Verder zijn werkzaamheden, accu’s, menselijk handelen en elektra mogelijke oorzaken van deze miljoenenbranden. Omdat Salvage geen toedracht onderzoek doet, zijn een groot aantal oorzaken voor Salvage onbekend gebleven.

 

Meer woningen betrokken

Wel zijn dit keer meer woningen betrokken dan vorig jaar. Daarbij ging het om woonboerderijen, kapitale villa’s c.q. monumentale panden. Twee derde ging totaal verloren. Het aantal zeer grote branden ligt meer dan 50% hoger dan vorig jaar, met ook een piek van 6 in de maand juni. In totaal zijn dan ook bij deze 47 miljoenenbranden, 136 objecten door schade getroffen.

 

Duiding van de cijfers

Stichting Salvage wordt bij de meeste branden, die van enige betekenis zijn, ingezet. Om die reden geven de cijfers een goed totaalbeeld. Grote industriële bedrijven met verhoogd risico in Nederland hebben vaak een aanwijzing voor een eigen bedrijfsbrandweer en afspraken ten aanzien van de bedrijfscontinuiteit. Vanwege de hoge veiligheidseisen, preventieve voorzieningen, het veiligheidsbewustzijn en talrijke inspecties zijn de grote branden in die sector zeldzaam. Inzetten van Salvage zijn daar ook nauwelijks aan de orde. Een brand wordt door Salvage als miljoenenbrand geclassificeerd zodra het vermoeden bestaat dat de schade van het totaal aantal erbij betrokken objecten meer dan een miljoen euro zal zijn.

 

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.