Samen bereiken we meer

“Als brandweer is het onze eerste taak om gedupeerden en hun huisdier(en) te redden, om de brand te bestrijden en om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Maar eerste hulp bij brand kan niet zonder eerste hulp na brand.

> Onmisbare samenwerking

 

Partners in hulpverlening

Het werk van Stichting Salvage start zodra de Salvagecoördinator ter plaatse arriveert. Vaak is dat als u (bijna) klaar bent met het bluswerk of de brand onder controle hebt. Tijdens de hulpverlening heeft de Salvagecoördinator, waar nodig en mogelijk, regelmatig contact met de bevelvoerende van de brandweer. Zij bespreken samen welke activiteiten voorrang hebben en informeren elkaar over belangrijke zaken. Bij grote calamiteiten neemt de coördinator vaak deel aan het COPI-overleg.

 

Eerste hulp namens verzekeraars

In ons werk richten we ons op drie aspecten:

icon-stap-aandacht      AANDACHT: we verlenen eerste hulp en opvang

De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar hun ervaringen.

icon-stap-actie      ACTIE: we spannen ons in om de schade te beperken

De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of voor het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak.

icon-stap-advies      ADVIES: we adviseren alle betrokken partijen

De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet.

Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen.

Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.