Goed, beter, best1_6_enquete_invullen72

We doen doorlopend onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Door te kijken naar de resultaten van enquêtes, houden we onze dienstverlening en uw waarneming daarvan nauwlettend in de gaten en kunnen we, indien nodig veranderingen of verbeteringen doorvoeren. Heeft u als leidinggevende bij de brandweer met onze Salvagecoördinator samengewerkt en wilt u uw ervaringen delen neem dan contact met ons op.