Ons netwerk is altijd bereikbaar 2_2_altijd_bereikbaar72

Salvage wordt ingeschakeld door de bevelvoerende van de brandweer of door de verantwoordelijke gemeenteambtenaar (OvD-Bevolkingszorg). We beschikken over een landelijk netwerk van circa 140 coördinatoren die 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar zijn. De Salvagecoördinator heeft een reistijd van circa 3 kwartier. Daarom is het zinvol hem zo snel mogelijk op te roepen, indien mogelijk al bij het eerste nader bericht. Dit verkort de wachttijd voor gedupeerden en geeft u de mogelijkheid een goede overdracht te doen.

 

Wat te doen als er geen brand is?

Het werkterrein van Salvage is sinds 2016 uitgebreid. Behalve na brand, blikseminslag en explosie komen we ook bij water- en stormschades waarvoor de brandweer of bevolkingszorg is ingeschakeld. Juist bij die schades is snel optreden van belang om meer schade te voorkomen. De melding verloopt op dezelfde wijze als bij brand, via de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Bij andere schades, bijvoorbeeld een aanrijding tegen een woning of een chemische schade, is inzet mogelijk na toestemming van de betrokken verzekeraars.
Daartoe hebben we de naam van de verzekeraar en het polisnummer van u nodig. Na akkoord kan dan ook een Salvagecoördinator ter plaatse gaan.

Bij twijfel over inzet is er altijd contact mogelijk met de dienstdoende Salvagecoördinator of het Beleidspiket van de Stichting Salvage.

 

Schakel Stichting Salvage altijd in bij:

  • Branden met veel gedupeerden
  • Branden met (meerdere) belendingen
  • Middelbranden en groter
  • Branden waarbij sprake is van bedrijfsstilstand
  • Branden in een overheidsgebouw