Snelle inschakeling is van groot belang

Terwijl u de blussing coördineert, kan de Salvagecoördinator u van dienst zijn bij de opvang van gedupeerden. Zij willen immers aandacht en advies over de vervolgstappen. Wij willen weten wie het betreft, waar ze verzekerd zijn en hoe ze bereikbaar zijn voor de verdere schadeafhandeling. De Salvagecoördinator geeft die aandacht en brengt gedupeerden in beeld.

 

Welke maatregelen treft Salvage?

De Salvagecoördinatoren horen soms dat de brandweer denkt dat we komen schoonmaken. Wij komen namens de verzekeringsmaatschappij van gedupeerde. Wij zorgen dat de schade niet kan verergeren en schakelen daarvoor een schoonmaakbedrijf in. Maar we komen niet om schoon te maken; dat regelt de verzekeringsmaatschappij.

Wij stabiliseren de situatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij hele ernstige verontreiniging het pand wordt dichtgetimmerd. Bij minder ernstige schade zorgen we dat de stank verdwijnt, dat er wordt geventileerd of dat het bluswater wordt weggehaald. Waardevolle spullen brengen we weg naar een opslag zodat het later schoongemaakt kan worden. Een beperkte reiniging komt wel eens voor. Dan wordt bijvoorbeeld alleen de keuken of de slaapkamer schoongemaakt, zodat de gedupeerden in de woning kunnen blijven.

Een brand in een bedrijf of winkel heeft vaak tot gevolg dat deze de deuren tijdelijk moet sluiten. De productie of verkoop ligt dan stil. Hoe langer dat duurt des te groter de kans op faillissement. Salvage zorgt er dan voor dat de verzekeringsmaatschappij snel wordt ingeschakeld en dat er maatregelen worden genomen om die stilstand te beperken. Denk aan chloridemetingen, ontvochtigen, wegzuigen van bluswater.

 

Eerste hulp namens verzekeraars

In ons werk richten we ons op drie aspecten:

icon-stap-aandacht      AANDACHT: we verlenen eerste hulp en opvang

De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar hun ervaringen.

icon-stap-actie      ACTIE: we spannen ons in om de schade te beperken

De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak.

icon-stap-advies      ADVIES: we adviseren alle betrokken partijen

De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet.

Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen.

Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.