Nieuwsberichten

Watersnood Limburg

Extreme regen en overstromingen leidden in Limburg tot watersnood. Hierdoor is veel schade ontstaan aan publieke en private eigendommen. Zo zien we veel particuliere en zakelijke schade aan woningen, bedrijfspanden en auto’s. Omdat het Verbond van Verzekeraars veel vragen krijgt van media en andere partijen over de watersnood in relatie tot verzekeren, beantwoorden ze op…

> Lees verder

2020 de cijfers in beeld

Een jaar waarin de dienstverlening van de stichting is opgeschud door de coronacrisis. Maar tevens een jaar waarin we toch weer vele gedupeerden eerste hulp hebben mogen bieden. Dit overzicht schetst een goed beeld van de dynamiek, diversiteit en flexibiliteit uit ons mooie werkveld. Dank aan allen die in 2020 aan dit fantastische resultaat hebben…

> Lees verder

Aantal kleine branden stijgt in coronatijd

Hij had het, “eerlijk gezegd”, wat rustiger verwacht. Maar het tegendeel is waar. Het zijn drukke tijden voor de Stichting Salvage, die namens de gezamenlijke brandverzekeraars hulp verleent na onder meer brand en storm. Lees hier het bericht van het Verbond van Verzekeraars.

> Lees verder

2019 de cijfers in beeld

Minder klimaat gerelateerde in 2019 dan in 2018, toch nagenoeg gelijk aantal meldingen afgelopen jaar. Nieuw in het overzicht “vermoedelijke oorzaken” is accu’s en batterijen, met 2,5% dus 200 betrokken objecten, zo blijkt uit het jaaroverzicht 2019. Stichting Salvage heeft in 2019 ruim 16.000 gedupeerden mogen bijstaan namens de gezamenlijke (brand)verzekeraars!

> Lees verder

Brenda Reinders treedt na 31 jaar terug als directeur

Na een dienstverband van ruim 31 jaar is Brenda Reinders teruggetreden als directeur van de Stichting Salvage. Onder haar bezielende leiding is ‘Salvage’ uitgegroeid tot een professionele organisatie die zowel door verzekeraars, brandweer, overheid als gedupeerden hoog wordt gewaardeerd en mede daardoor inmiddels niet meer weg te denken is uit de samenleving. In dit artikel…

> Lees verder

Stijging van aantal meldingen Stichting Salvage

Stichting Salvage heeft vorig jaar aan 17.752 slachtoffers hulp verleend. Dat is een stijging van 10 procent ten opzicht van een jaar eerder. Een artikel uit Brand en Brandweer over het aantal stijgende Salvagemeldingen.  

> Lees verder

Aandacht, actie en advies in Den Haag

Stichting Salvage was namens de gezamenlijke brandverzekeraars aanwezig bij de grote schade in Den Haag. In onze Mobiele Unit Salvage, die op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat stond, konden gedupeerden terecht voor het melden van hun schade. Er waren daar verschillende Salvagecoördinatoren om hen te woord te staan. Aandacht voor gedupeerden en…

> Lees verder

Ontwikkelingen rondom batterijbranden

Waar het in de beginjaren vooral ging over apparaten met kleine batterijen, betreft het de laatste jaren steeds groter batterijen.  Een artikel uit Brand en Brandweer over het aantal stijgende batterijbranden.  

> Lees verder

Helder verhaal van Stichting Salvage over schadestop

De 3e Brede bijeenkomst Reconditionering van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) stond grotendeels in het teken van de werkzaamheden die schadestop- en reconditioneringsbedrijven voor Stichting Salvage uitvoeren.  Hier het artikel uit het Schademagazine.  

> Lees verder

Tussenbalans Pilot Asbest

Stichting Salvage houdt momenteel een pilot, gestart op 18 juni 2018 en loopt door tot 18 december 2018, met branden waarbij asbest is vrijgekomen en verspreid. In dit artikel van Risk & Business een inzicht in het hoe en waarom van deze pilot en een tussenbalans.  

> Lees verder