Wat doet Stichting Salvage nou eigenlijk?

Stichting Salvage staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar om iedereen die getroffen is door brand, water- of stormschade verder te helpen. We zijn er binnen een uur, na oproep van de brandweer en helpen gedupeerden met aandacht, actie en advies. We doen dit namens alle brandverzekeraars in Nederland.

 

Coördinatoren van Stichting Salvage richten zich in hun werkzaamheden op de volgende aspecten:

1) Aandacht: wij zorgen voor eerste hulp en opvang

De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar hun ervaringen.

2) Actie: we spannen ons in om de schade te beperken

De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak.


3) Advies: we adviseren alle betrokken partijen

De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet. Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen. Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.

Meer weten over Stichting Salvage?

Meer informatie over Stichting Salvage vindt u hier.