Voorkom brand in uw woning 1_7_woning72

‘Een woningbrand overkomt mij niet’, denkt u wellicht. Toch zijn er jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Twee op de drie woningbranden ontstaan door menselijk handelen. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. Brandveiligheid begint bij uzelf. U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden.

 • Maak uw huis brandveilig! Lees de tips.
  • Maak en vluchtplan en oefen deze met uw huisgenoten.
  • Plaats uw sleutels op een vaste en veilige opbergplaats waar u snel bij kunt.
  • Zorg dat uw vluchtroutes vrij zijn van obstakels.
  • Plaats rookmelders in de buurt van de slaapkamer en de gang. Als u slaapt dan ruikt u niets, maar u hoort een rookmelder wel.
  • Sluit altijd alle binnendeuren als u gaat slapen.
  • De wasdroger staat op nummer 1 van elektrische apparaten die brand veroorzaken. Zet de droger alleen aan als je wakker en thuis bent. Maak na elke droogbeurt het pluizenfilter schoon.
  • Zet bij vlam in de pan onmiddellijk de warmtebron en de afzuigkap uit. Blus een brandende pan vet nooit met water. Hierdoor ontstaat een steekvlam. Doof de vlam in de pan met een passende deksel.
  • Maak de afzuigkap schoon en vervang of reinig regelmatig het filter.
  • Houd brandbare dingen zoals gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van het kooktoestel.
  • Gebruik een vonkenscherm om gloeiende houtskooltjes uit de openhaard tegen te houden.
  • Pas op met roken in bed. Brand door roken in bed is een veel voorkomende oorzaak van een (fatale) woningbrand.
  • Gebruik asbakken en leeg deze niet te snel: op z’n vroegst een kwartier na het uitdoen van de laatste sigaret.
  • Laat uw cv-ketel jaarlijks controleren.
  • Het is verstandig om uw geiser jaarlijks te laten controleren. Mogelijke signalen dat er iets mis is met een installatie zijn een geel / oranje gasvlam, beslagen ramen, een gaslucht en lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid.
  • Laat u uw schoorsteen jaarlijks controleren en vegen.
  • Gebruik nooit spiritus of benzine om de haard aan te steken, maar aanmaakhoutjes.
  • Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen en verbind deze niet zomaar onderling met elkaar.
  • Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen. Denk bijvoorbeeld ook aan elektrische fietsen, scootmobiels of hoverboards.

  Aanvullende tips

  • Zorg dat de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar is.
  • Zorg dat alle zekeringen in de meterkast op orde zijn.
  • Beveilig uw huis met een aardlekschakelaar.
  • Verwijder brandbare materialen uit de meterkast.
  • Zorg dat uw huisnummer goed te zien is.
  • Zorg dat de ruimte rondom de cv-ketel vrij is brandbare materialen.
  • Controleer of de kranen en slangen naar de wasmachine in orde zijn (dit kan kortsluiting veroorzaken).
  • Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico. Bewaar deze daarom in een goed geventileerde ruimte, zoals een schuur, garage of berging.
  • Bewaar gasflessen rechtopstaand buiten de woning in een goed geventileerde ruimte.
  • Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen. Leg ze niet onder een tapijt of mat.
  • Rol kabelhaspels altijd helemaal uit voordat u ze gebruikt.
  • Voorkom problemen door stekkers (bij onweer of langdurige afwezigheid) uit de stopcontacten te halen of met speciale stekkers uw apparaten te beveiligen.
  • Maak gebruik van stevige standaards voor kaarsen en een onbrandbare ondergrond voor waxinelichtjes. Plaats deze niet te dicht bij elkaar of op de hoek van een tafel en maak ze uit als u de kamer verlaat.
  • Gebruik een elektrische deken op de juiste manier i.v.m. brandgevaar. Als u de deken niet gebruikt, berg deze dan opgerold op. Let op: bij het opvouwen beschadigt mogelijk de bedrading.
  • Bewaar uw lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen

 

Voorkom brand in uw bedrijf 1_7_bedrijf72

Bedrijfsbranden worden vaak veroorzaakt door onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, brandstichting en onveilig gebruik van elektrische installaties. De gevolgen zijn regelmatig desastreus. Een goede brandverzekering is dus een must, maar nog beter is het voorkomen van brand.

 • Maak uw bedrijf brandveilig! Lees de tips.

  Brandbare materialen

  1. Opslag van pallets, zwerf- of brandbaar afval vormen een risico. Ruim ze op of plaats ze tien meter van gebouwen of afdaken. Kan dat niet, zorg dan voor onbrandbare containers met afsluitbare deksels.
  2. Controleer regelmatig of afvalcontainers niet te vol zitten, voer afval regelmatig af en controleer of de containers worden gesloten én afgesloten na werktijd.
  3. Plaats afvalcontainers op een vaste plaats.
  4. Just in time levering kan helpen bij het tot een minimum beperken van de opslag van brandbare materialen, vloeistoffen of gassen.
  5. Zorg dat de opslag van vloeistoffen of gassen voldoet aan de PGS/CPR-normen.
  6. Portacabins en andere tijdelijke gebouwen hebben vaak een brandbare constructie. Zorg daarom dat ze zo ver mogelijk van vaste gebouwen worden geplaatst en na gebruik worden verwijderd.

  Beleidsmaatregelen

  1. Zorg dat brandveiligheid een standaard onderdeel is van uw bedrijfsprocessen. Het identificeren, analyseren, voorkomen en controleren van (nieuwe) risico’s is een cyclus die u regelmatig moet doorlopen.
  2. Maak vaste draaiboeken, procedures en checklists, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht. En geef iemand binnen uw organisatie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van uw brandveiligheidsbeleid.
  3. Brandveiligheidsmaatregelen zijn alleen effectief als ze ook tijdig en correct worden nageleefd en gecontroleerd. Een gestructureerde sluitingscontrole en effectief sleutelbeheer is daarbij essentieel.
  4. Zorg er voor dat uw medewerkers oefenen met de blusmiddelen en de veiligheidsprocedures, zodat ze als het erop aankomt weten wat ze moeten doen, waar blusmiddelen staan en hoe ze ermee moeten omgaan. De brandweer kan een training verzorgen.
  5. Het voorkomen van brandstichting wordt effectiever als u samenwerkt met ondernemers in uw omgeving. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt de mogelijkheid om samen met ondernemers in uw directe omgeving structurele maatregelen treffen voor (brand)veiligheid. Lees hierover meer op de website van het Centrum Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid.

  Gebouw

  1. Hou bij het ontwerpen van het gebouw al rekening met het risico op brand. Vaak is het goedkoper om tijdens de bouw/renovatie preventieve maatregelen te nemen dan achteraf. Uw verzekeringsmaatschappij kan u adviseren.
  2. Zorg voor zo min mogelijk ruimtes waar kwaadwillenden uit het zicht kunnen werken en zorg dat ramen en deuren zo min mogelijk aan slecht zichtbare gebieden grenzen.
  3. Gebruik indien mogelijk isolatiematerialen die onbrandbaar zijn.
  4. Zorg dat derden geen toegang hebben tot de daken van de gebouwen. Lichtkoepels en regenpijpen zijn kwetsbare punten. Overhangende bomen moeten worden teruggesnoeid.
  5. Beveilig trappen buiten het gebouw die toegang tot het dak bieden.
  6. Zorg voor bezoekerstoiletten en vergaderruimte bij de receptie zodat ongenode gasten niet ongezien binnen kunnen komen.
  7. Controleer regelmatig of alle sleutels van deuren en ramen nog aanwezig zijn. Vervang sloten als er sleutels missen.
  8. Gebruik bij voorkeur metalen brievenbussen die buiten het gebouw zijn geplaatst.
  9. Hou de ruimtes onder buitendeuren zo klein mogelijk, zodat er niets brandbaars onderdoor geschoven kan worden.
  10. Zorg voor een adequaat inbraakalarm van een BORG-erkende installateur dat wordt doorgemeld naar een particuliere alarmcentrale.
  11. Een brandmeldinstallatie detecteert brand in een zo vroeg mogelijk stadium en meldt dat aan de brandweer of een particuliere alarmcentrale.

  Terrein

  1. Zorg voor een goede verlichting, want zichtbaarheid voorkomt brand, inbraak en vernieling.
  2. Plaats de verlichting zo hoog mogelijk en bij voorkeur op een tijdschakelaar.
  3. Zorg dat de terreinafscheiding zowel een psychologisch als fysiek obstakel is, door een doorkijkbaar, hoog, sterk hekwerk.

Bovengenoemde tips zijn een greep uit de maatregelen die u kunt nemen. Als u uw precieze risico’s in kaart wilt brengen, kunt u uw verzekeringsmaatschappij om advies vragen of een (brand)veiligheidsadviseur inschakelen.