Ieder eigen verantwoordelijkheden

“Als Officier van Dienst Bevolkingszorg maak ik onderdeel uit van het Commando Plaats Incident (CoPI). Dit is pas aan de orde bij grotere (opgeschaalde) calamiteiten. De  Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) treedt dan in werking. Daarbinnen geef ik leiding aan de uitvoeringsorganisatie van de bevolkingszorg in het inzetgebied . De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de zorg aan de bevolking. Ik regel bijvoorbeeld de 1e opvang van bewoners en zorg voor communicatie met de pers en het publiek. De taak van de Salvagecoördinator sluit nauw aan bij onze taak. Salvage zorgt, indien nodig,  voor onderdak tot de eerstvolgende werkdag en kan tijdens een voorlichtingsbijeenkomst informatie geven over de rol van de verzekeringsmaatschappij. Ook zorgt Salvage dat het schadeadres aan de betreffende verzekeringsmaatschappij(en)  wordt doorgegeven. Daarom is het van groot belang om elkaar goed te kennen en samen te werken. We werken beiden vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en trekken vaak samen op in situaties waar veel gedupeerden bij betrokken zijn.”

Salvage is er altijd

“Als Salvagecoördinator word ik bij praktisch iedere brand, waarbij gedupeerden ontredderd zijn, ingeschakeld. Namens de gezamenlijke verzekeraars ben ik verantwoordelijk voor de eerste hulp aan hun klanten. Ik doe dat met aandacht voor wat hen is overkomen, ik neem acties om de schade te beperken en geef adviezen aan alle betrokken partijen over de vervolgstappen. Ook gedupeerden die niet verzekerd zijn, krijgen die hulp.
Een verzekeringsmaatschappij wil graag snel op de hoogte zijn van de schade zodat deze snel en goed kan worden afgehandeld. Daarom noteer ik wie de gedupeerde is, hoe hij te bereiken is en wat ik al heb gedaan om te zorgen dat de schade niet erger wordt.”