Snelle hulp aan gedupeerden

Salvage biedt steun aan gedupeerden van brand, blikseminslag, explosie, water- en stormschade. Ook bij aanrijdingschade waarbij een motorvoertuig en een gebouw betrokken zijn biedt Salvage hulp. Snel, praktisch en deskundig. We beschikken over een landelijk netwerk van 150 coördinatoren die 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar zijn. We worden ingeschakeld door de bevelvoerende van de brandweer. Ook u – als verantwoordelijk Officier van Dienst Bevolkingszorg – kunt ons dag en nacht inschakelen via onze alarmcentrale.

 

Veel ervaring

Onze werkwijze is geroutineerd, nuchter en beheerst; daarom worden we ervaren als een aangename partner in een turbulente situatie. Onze Salvagecoördinatoren hebben veel werkervaring; de meeste van hen zijn al jaren voor de stichting werkzaam. Per jaar verlenen we hulp aan meer dan 15.000 gedupeerden die schade door brand hebben gehad. Sinds de oprichting in 1986 is Salvage ingezet bij meer dan 130.000 branden en heeft daarbij hulp geboden aan een veelvoud van gedupeerden.

 

Waarvoor schakelt u ons in?

Bij calamiteiten ondersteunen wij uw taakorganisatie met:

 • Acties om de schade te beperken

  Salvage spant zich in om schade aan gebouwen en inhoud – in opdracht van verzekeraars –
  zoveel mogelijk te beperken. Bij bedrijfspanden is ook de continuïteit van het bedrijf belangrijk. Langdurige sluiting betekent vaak het einde van een bedrijf. Om dat te voorkomen zijn snelle acties noodzakelijk. Maatregelen als dichttimmeren, vocht en stank verwijderen, opruimen van brandresten komen veel voor. In crisissituaties doen we dit in nauwe samenwerking met de gemeente. Is het nodig en mogelijk om kostbare eigendommen van gedupeerden uit de woning te halen? Moet er in het bedrijf een chloride-analyse worden gedaan? Salvage zet het allemaal in gang.

 • Adviezen voor alle betrokken partijen

  De Salvagecoördinator is in de meeste gevallen als eerste vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappijen op de plaats van het incident. Hij krijgt daardoor vlug een objectief inzicht in de situatie, waardoor de schadeafhandeling snel in gang kan worden gezet. Om de juiste verzekeringsmaatschappijen te kunnen informeren zal hij altijd de namen van gedupeerden registreren aan wie hij hulp heeft geboden. Hij rapporteert zijn bevindingen aan de Salvage Alarmcentrale die vervolgens alle betrokken verzekeringsmaatschappijen informeert. Beslissingen over te nemen maatregelen en omvangrijke kosten worden daarmee bespoedigd.

 • Aandacht voor gedupeerden en hun praktische problemen

  Na een calamiteit willen gedupeerden op adem komen, hun ervaringen met lotgenoten delen en informatie over het vervolg. Deze eerste opvang is vaak al door u geregeld. Als wij ter plaatse komen is het van belang om te weten wie die gedupeerden zijn. Die informatie is nodig voor de schademelding aan de verzekeringsmaatschappij en de vervolgacties. Registreren wie de gedupeerden zijn, is daarom belangrijk. De naam, straatnaam en mobiel nummer is dan voldoende.
  Als blijkt dat gedupeerden niet terug kunnen naar de woning, wordt er – voor de mensen die nergens terecht kunnen – gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld een hotel. Salvage kan dat regelen tot de eerstvolgende werkdag en betaalt dan ook de kosten. Bij alles wat door u wordt geregeld, zijn de kosten voor de gemeente. Samenwerking en afstemming zijn daarom onmisbaar. Salvage betaalt geen kosten voor opvang.

Wanneer schakelt u ons in?

Onze Salvagecoördinator heeft een uur aanrijtijd. U bent er meestal sneller en de verantwoordelijkheid voor opvang ligt dan bij u. Voor de leider CoPI of ROT is uw aanwezigheid vaak een teken dat de zorg voor gedupeerden geregeld is. Dan wordt er niet automatisch aan inschakeling van Salvage gedacht. Dat zet ons op achterstand en bemoeilijkt het gesprek over de kosten. Vraag daarom altijd of Salvage al is ingeschakeld of bel met onze alarmcentrale om zelf die aanvraag te doen.

 

Uw verantwoordelijkheid, onze kennis

Door de Wet op de Veiligheidsregio’s hebt u te maken met nieuwe verantwoordelijkheden. Een deel van de taken van Bevolkingszorg werd voorheen door ons vervuld. Vanzelfsprekend is de kennis en ervaring bij ons volop aanwezig. U kunt hier kosteloos gebruik van maken door contact met ons op te nemen.