Het werk van Salvage

Stichting Salvage helpt gedupeerden met aandacht, actie en advies. We zijn er binnen een uur, na oproep van de brandweer. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar staan we klaar om iedereen die getroffen is door brand, water- of stormschade verder te helpen. We doen dat namens alle brandverzekeraars in Nederland.

Brand breekt uit

Brandweer blust

De leidinggevende van de brandweer beoordeelt of er assistentie van Salvage nodig is. Als er hulp of advies nodig is voor de gedupeerden of als er – door het nemen van maatregelen – schade kan worden beperkt, zal hij via de Regionale Alarmcentrale een Salvagecoördinator laten oproepen.

Salvage komt ter plaatse

De Salvagecoördinator is meestal binnen een uur na oproep aanwezig. Hij stelt zich voor aan de gedupeerden en legt uit wat hij komt doen. Hij heeft aandacht voor wat hen is overkomen en adviseert hen over de vervolgstappen die genomen moeten worden.
Hij kijkt ook naar schade die is ontstaan en beoordeelt of er nog maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de schade niet erger wordt.

Schadebeperkende werkzaamheden

De Salvagecoördinator bepaalt welke werkzaamheden nodig zijn en roept daarvoor een gecertificeerd bedrijf op. De bedrijven waar we mee werken zijn 24 uur per dag bereikbaar. Veelvoorkomende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: Water wegzuigen, ventileren, het neerzetten van stankverdrijvers, het in veiligheid brengen van kostbaarheden of kostbare inboedel, het beperkt reinigen van een ruimte of het opruimen van brandresten.

Dichttimmeren

Omdat de ramen vaak kapot zijn door de hitte bij een brand, zal de Salvagecoördinator deze laten dichttimmeren. Ook deuren die niet meer sluiten, worden dichtgezet, zodat het pand niet door onbevoegden betreden kan worden. Daarvoor wordt dan meestal een aannemer ingeschakeld.

Vervangend onderdak

Als het niet meer verantwoord is om te blijven wonen, zal de Salvagecoördinator met gedupeerden bespreken of er familie is of kennissen zijn, die onderdak kunnen bieden. Na zo’n ingrijpende gebeurtenis is het fijn om de nacht bij bekenden door te brengen. Zijn die er echter niet, dan zorgt de Salvagecoördinator voor een hotel. Een hotelovernachting is mogelijk tot de eerstvolgende werkdag.

Informatie aan de verzekeringsmaatschappij

De Salvagecoördinator noteert de gegevens van alle gedupeerden waarvoor hij iets heeft gedaan. Als hij klaar is, wordt de informatie over de gedupeerden, de ontstane schade en de maatregelen die hij genomen heeft, doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij van de gedupeerden. Deze kan dan snel met de schade afhandeling beginnen.