Is uw schoorsteen al veilig voor pieten?

Wanneer het buiten (en binnen!) kouder wordt en er weer meer gebruik wordt gemaakt van de open haard en kachel, neemt het aantal schoorsteenbranden toe. Het afgelopen jaar telde Stichting Salvage 265 schoorsteenbranden.

Heeft u een open haard of een kachel waarin met vaste materialen wordt gestookt? Voorkom dan schoorsteenbrand en stook veilig.

Hoe kan een schoorsteenbrand ontstaan?

Een schoorsteenbrand kan ontstaan doordat de aanslag op de schoorsteenwand vlam vat. Deze aanslag kan roet zijn of de brandbare, teerachtige substantie, creosoot. Creosoot ontstaat doordat nat, geverfd of rot hout in het rookkanaal komt. Het zijn dus de onverbrande brandstofdeeltjes die aan de schoorsteenwand blijven plakken en kunnen aankoeken tot een dikke substantie. Creosoot vat vlam bij ongeveer 500°C. Dit is een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald.

Hoe kan ik een schoorsteenbrand voorkomen?

Het is dus belangrijk om het rookkanaal van de schoorsteen goed schoon te houden. Onze Salvagecoördinator geeft de volgende tips:

  • Stook uitsluitend droog en schoon hout. Hout met veel hars, nat hout of geverfd hout brengt risico’s met zich mee. 
  • Houd het rookkanaal schoon, laat minimaal één keer per jaar door een erkend schoorsteenbedrijf het rookkanaal schoon vegen. Wanneer er sprake is van langdurig stoken tijdens een koude winter, probeer dit dan tussendoor een keer extra te doen. Bewaar de factuur, indien er toch iets misgaat met de schoorsteen kunt u aantonen aan de verzekeringsmaatschappij dat er regulier onderhoud is gepleegd. 
  • Gebruik bij het stoken de Zwitserse methode. Hoe deze in zijn werk gaat leest u op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/kachel-en-schoorsteen
  • Gebruik een vonkenvanger op de schoorsteen.
  • Het is beter wanneer een rookkanaal zo recht mogelijk is.
  • Zorg voor een scherm voor de open haard zodat vonken niet de kamer in kunnen schieten.
  • Plaats een brandblusser in het huis op een goed bereikbare plaats.

Heeft u al deze zaken op orde? Laat dan de pieten maar komen!