Nog 5 Veiligheidsregio’s gaan automatisch melden

Nog 5 Veiligheidsregio’s gaan automatisch melden. Vanaf 1 februari 2019 starten vijf Veiligheidsregio’s met het automatisch alarmeren van Stichting Salvage. Op het moment dat de brandweer wordt ingeschakeld, wordt voortaan direct de Salvagecoördinator opgeroepen. Op die manier kan er sneller hulp en advies worden geboden aan gedupeerden. Ook kunnen er in een vroegtijdig stadium maatregelen worden getroffen om schade te beperken.

 


Automatisch alarmeren geldt nu voor de volgende type meldingen; middelbrand of groter, explosie en brand van een rieten dak.

Er zijn op dit moment al vijf Veiligheidsregio’s die automatisch melden t.w.; Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland-Zuid en Twente.

Nu worden hier de volgende regio’s aan toegevoegd; Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland. Lees hier meer over de samenwerking met de Stichting Salvage.