Geachte relatie,

Uw komst heeft eraan bijdragen dat de receptie, ter afsluiting van haar directeurschap, voor Brenda Reinders een mooie en dierbare herinnering is geworden.

Hierbij vind u een overzicht van de gemaakte foto’s. En de presentatie van de gastspreker Marco van den Berg, adviseur gevaarlijke stoffen brandweer Rotterdam-Rijnmond.

Met vriendelijke groet,

Richard Oets
Voorzitter Bestuur Stichting Salvage