Eerste hulp na schade

Stichting Salvage verzekert gedupeerden van aandacht, actie en advies na een ingrijpende gebeurtenis zoals brand. We doen ons best om de vaak chaotische situatie na een brand, storm en waterschade zo veel mogelijk in evenwicht te brengen en mensen op te vangen op een manier die zij het prettigst vinden. We komen voor iedereen en helpen ook mensen die niet verzekerd zijn. We komen in principe op verzoek van de brandweer. Zij zijn het die beoordelen of onze hulp zinvol kan zijn.

Een brand is een heel ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Mensen die een brand meemaken, zijn vaak in de war of geschokt. De Salvagecoördinator staat dan voor hen klaar om de eerste hulp te bieden. Deze hulp is gratis.

 

Salvagecoördinator: centrale spil

Zodra er een schade binnenkomt, stuurt onze alarmcentrale meteen een Salvagecoördinator naar de plaats van de schade. Deze coördinator is er in principe binnen het uur. Hij heeft aandacht voor de gedupeerden en het leed dat hen is overkomen, hij neemt acties om te zorgen dat de schade niet  verergert en geeft adviezen aan alle betrokkenen. Als het niet mogelijk is om in de woning te blijven dan zoekt hij samen met gedupeerden naar een oplossing. Dat kan zijn bij familie of kennissen, maar ook onderdak in een hotel is mogelijk. Als de situatie stabiel is, rapporteert de Salvagecoördinator zijn bevindingen aan de verzekeringsmaatschappijen zodat deze ook op de hoogte zijn. De Salvagecoördinator is een onmisbare, neutrale en daadkrachtige hulpverlener.

 

24/7 actief in heel Nederland2_2_altijd_bereikbaar72

We zijn actief in heel Nederland en hebben coördinatoren in alle provincies. Hierdoor kunnen we garanderen dat we binnen een uur na oproep door de brandweer aanwezig zijn. We werken hiervoor nauw samen met de brandweer en de gemeenten.

 

Onafhankelijke stichting

Stichting Salvage is een onafhankelijke stichting. De gezamenlijke brandverzekeraars, allen lid van het Verbond van Verzekeraars, hebben Stichting Salvage opgericht in 1986. Het doel was om de dienstverlening aan de klanten van die verzekeraars te verbeteren en de schaderegeling te bespoedigen door het geven van praktische hulp en aandacht na brand. Na dertig jaar is het werkterrein uitgebreid met hulp na water- en stormschade. De hulp wordt door alle betrokkenen hoog gewaardeerd en is niet meer weg te denken uit Nederland. De kosten van Salvage zijn afgedekt in de polisvoorwaarden van alle brandverzekeraars en kost gedupeerden niets.