Eerste hulp na brand, storm en waterschade

Salvage verzekert eerste hulp en opvang na brand, storm en waterschade. We spannen ons in om de vaak chaotische situatie na een brand zo veel mogelijk te stabiliseren en u op te vangen op een manier die u het prettigst vindt. Dit doen we namens de gezamenlijke verzekeraars.

 

Eerste hulp na brand, storm en waterschade

In ons werk richten we ons op drie aspecten:

icon-stap-aandacht      AANDACHT: we verlenen eerste hulp en opvang

De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert naar hun ervaringen.

icon-stap-actie      ACTIE: we spannen ons in om de schade te beperken

De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt hij ook vervangend onderdak.

icon-stap-advies      ADVIES: we adviseren alle betrokken partijen

De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet.

Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen.

Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.