Nieuwsberichten

Aantal kleine branden stijgt in coronatijd

Hij had het, “eerlijk gezegd”, wat rustiger verwacht. Maar het tegendeel is waar. Het zijn drukke tijden voor de Stichting Salvage, die namens de gezamenlijke brandverzekeraars hulp verleent na onder meer brand en storm. Lees hier het bericht van het Verbond van Verzekeraars.

> Lees verder

2019 de cijfers in beeld

Minder klimaat gerelateerde in 2019 dan in 2018, toch nagenoeg gelijk aantal meldingen afgelopen jaar. Nieuw in het overzicht “vermoedelijke oorzaken” is accu’s en batterijen, met 2,5% dus 200 betrokken objecten, zo blijkt uit het jaaroverzicht 2019. Stichting Salvage heeft in 2019 ruim 16.000 gedupeerden mogen bijstaan namens de gezamenlijke (brand)verzekeraars!

> Lees verder

Brenda Reinders treedt na 31 jaar terug als directeur

Na een dienstverband van ruim 31 jaar is Brenda Reinders teruggetreden als directeur van de Stichting Salvage. Onder haar bezielende leiding is ‘Salvage’ uitgegroeid tot een professionele organisatie die zowel door verzekeraars, brandweer, overheid als gedupeerden hoog wordt gewaardeerd en mede daardoor inmiddels niet meer weg te denken is uit de samenleving. In dit artikel…

> Lees verder

Stijging van aantal meldingen Stichting Salvage

Stichting Salvage heeft vorig jaar aan 17.752 slachtoffers hulp verleend. Dat is een stijging van 10 procent ten opzicht van een jaar eerder. Een artikel uit Brand en Brandweer over het aantal stijgende Salvagemeldingen.  

> Lees verder

Aandacht, actie en advies in Den Haag

Stichting Salvage was namens de gezamenlijke brandverzekeraars aanwezig bij de grote schade in Den Haag. In onze Mobiele Unit Salvage, die op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat stond, konden gedupeerden terecht voor het melden van hun schade. Er waren daar verschillende Salvagecoördinatoren om hen te woord te staan. Aandacht voor gedupeerden en…

> Lees verder

Ontwikkelingen rondom batterijbranden

Waar het in de beginjaren vooral ging over apparaten met kleine batterijen, betreft het de laatste jaren steeds groter batterijen.  Een artikel uit Brand en Brandweer over het aantal stijgende batterijbranden.  

> Lees verder

Helder verhaal van Stichting Salvage over schadestop

De 3e Brede bijeenkomst Reconditionering van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) stond grotendeels in het teken van de werkzaamheden die schadestop- en reconditioneringsbedrijven voor Stichting Salvage uitvoeren.  Hier het artikel uit het Schademagazine.  

> Lees verder

Tussenbalans Pilot Asbest

Stichting Salvage houdt momenteel een pilot, gestart op 18 juni 2018 en loopt door tot 18 december 2018, met branden waarbij asbest is vrijgekomen en verspreid. In dit artikel van Risk & Business een inzicht in het hoe en waarom van deze pilot en een tussenbalans.  

> Lees verder

Rampencoördinatie naar Stichting Salvage

Stichting Salvage neemt op 1 januari 2019 de rampencoördinatie over van het Verbond van Verzekeraars. Concreet betekent het dat Stichting Salvage (namens de gezamenlijke verzekeraars) het eerste aanspreekpunt wordt bij rampen. Lees hier het artikel op de website van het Verbond.  

> Lees verder

Nog 5 Veiligheidsregio’s gaan automatisch melden

Nog 5 Veiligheidsregio’s gaan automatisch melden. Vanaf 1 februari 2019 starten vijf Veiligheidsregio’s met het automatisch alarmeren van Stichting Salvage. Op het moment dat de brandweer wordt ingeschakeld, wordt voortaan direct de Salvagecoördinator opgeroepen. Op die manier kan er sneller hulp en advies worden geboden aan gedupeerden. Ook kunnen er in een vroegtijdig stadium maatregelen…

> Lees verder