27 keer uitgerukt tijdens de storm

Tijdens de storm die gisteren over Nederland raasde, is Stichting Salvage 27 keer uitgerukt om eerste hulp namens de gezamenlijke verzekeraars te bieden.

De eerste meldingen kwamen rond 4.30 uur binnen. In 21 meldingen betrof dit stormschade, waarbij in 16 gevallen gedeeltes of soms hele dakbedekkingen waren weggewaaid. In 5 gevallen was de oorzaak een omgevallen boom op een woonhuis. De stormmeldingen hadden vaak betrekking op meerdere panden (totaal 38 objecten met stormschade). Salvage hield zich voornamelijk bezig met het, waar nodig, snel inschakelen van de verzekeraar en het bieden van eerste hulp aan gedupeerden. De Salvagecoördinator biedt ter plaatse die eerste hulp door het organiseren van schadebeperkende en/of bereddende maatregelen, zoals het dichten van beschadigde daken en het veiligstellen van de inboedels voor waterschade.

Uitbreiding mandaat voor Salvage

Sinds 1 december 2016 biedt Salvage ook eerste hulp bij water- en stormschade. Eind vorig jaar is de evaluatie van de uitbreiding van dit mandaat geweest. Daaruit is naar voren gekomen dat inzet er daadwerkelijk toe doet voor gedupeerde.  Salvage manifesteert zich al jaren als een gedegen hulpverlener bij brand, bliksem en explosie. De te nemen schade beperkende maatregelen leveren voor alle partijen –gedupeerde, brandweer en verzekeraar gezamenlijk– een meerwaarde op. Die verwachting is er nu ook als het gaat om eerste hulp bij water- en stormschade.  De Brandweer heeft ons ook nu laten komen bij die meldingen waar ook echt iets aan de hand was. Goede selectie.

Voorbereidende maatregelen

De aangekondigde storm was aanleiding voor een goede voorbereiding. De bemensing van de alarmcentrale werd opgeschaald. Bovendien waren 25 extra Salvagecoördinatoren door het hele land beschikbaar, bovenop de 15 coördinatoren die standaard dienst hebben. Vanaf de vroege ochtend tot in de middag  is de stichting voortdurend op pad geweest om hulp te bieden bij de stormschades. De meeste meldingen van stormschade bleken achteraf afkomstig uit Zuid Holland.