Geplaatst op 2 maart 2015

Stichting Salvage helpt gedupeerden na brand in seniorenflat te Nijmegen

StichtingSalvageSlider12laag

Sinds de brand in een wooncomplex in Nijmegen, vorige week vrijdag, speelt de Stichting Salvage een belangrijke rol in de hulpverlening. De Salvagecoördinatoren die in de afgelopen dagen zijn ingezet, hebben bewoners opgevangen en onderhouden contacten met gedupeerden en hun familie. Ook zorgen ze ervoor dat mensen over kleding, protheses, medicijnen en andere noodzakelijke eigendommen kunnen beschikken. De Stichting Salvage opereert namens de gezamenlijke brandverzekeraars.

Het wooncomplex De Notenhout aan de Otto C. Huismanstraat in Nijmegen raakte vrijdagochtend vroeg zwaar beschadigd door een brand die rond 05.30 uur ontstond in een cafetaria onder het flatgebouw. Door de hitte en rook- en roetoverlast moesten de bewoners van de 71 appartementen hun woning direct verlaten. Zestien bewoners moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Van hen zijn er negen ernstig aan toe. Vijfendertig bewoners konden ter plekke worden verzorgd. De meeste bewoners konden bij familie of vrienden terecht. De overigen werden door Woonzorg Nederland (de verhuurder) en de Stichting Salvage in een tijdelijke huisvesting geplaatst. Het is de verwachting dat zij de eerstkomende weken of maanden niet in hun woning zullen kunnen terugkeren.

Noodzakelijke eigendommen, huisdieren

Salvagecoördinator Paul Hoogers werd vrijdagochtend om 06.45 uur door de Officier van Dienst van de brandweer opgeroepen. Vanwege de omvang werd besloten om meteen een tweede en later een derde Salvagecoördinator in te schakelen. Hun zorg ging vooral uit naar de opvang van de mensen die niet naar het ziekenhuis hoefden. De eerste opvang vond plaats in wijkcentrum De Schalmei. Daar werden onder leiding van de Salvagecoördinatoren zo veel mogelijk gegevens van gedupeerden genoteerd, waaronder de direct noodzakelijke eigendommen. Later op de dag werden deze zaken uit de appartementen opgehaald en aan de bewoners overhandigd. Gelijktijdig werden alle huisdieren die nog in het gebouw aanwezig waren in veiligheid gebracht.

Beveiliging, reconditionering

Op zaterdagochtend nam de Stichting Salvage een portacabin bij het complex in gebruik. Gedurende de hele dag en ook op zondag zijn daar bewoners en familieleden te woord gestaan. Mensen kregen gelegenheid hun verhaal te doen. Salvage zorgde er ook voor dat alle appartementen in het gebouw, waarvan de toegangsdeuren door politie en brandweer geforceerd waren, van hangsloten werden voorzien. Inmiddels is een plan gemaakt om op dinsdag en woensdag, waar dat mogelijk is, de appartementen samen met de bewoners te bezoeken, om hun de gelegenheid te geven kostbare eigendommen op te halen. De Stichting Salvage zal tot en met donderdag bij complex De Notenhout aanwezig blijven.

Over de Stichting Salvage

De Stichting Salvage is in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van 140 Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de brandweer ingeschakeld voor eerste hulp na brand aan gedupeerden door het geven van aandacht en adviezen en het treffen van acties die de schade beperken. De waardering hiervan door gedupeerden is hoog.