Geplaatst op 16 april 2015

Stichting Salvage en SOS International verlengen samenwerking met 4 jaar

Stichting Salvage – de organisatie die namens de Nederlandse brandverzekeraars na een brand of calamiteit optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt – verlengt het contract met alarmcentrale SOS International met 4 jaar.

Startschot

Vanmiddag waren Brenda Reinders en Richard Oets, respectievelijk directeur en voorzitter van Stichting Salvage te gast bij Ivo van Dijk, directeur van SOS International. Zij gaven zojuist het startschot voor nog vier jaren van samenwerking tussen de Stichting en de alarmcentrale.

Succesvolle samenwerking

De samenwerking tussen beide partijen startte in 2010 als resultaat van een aanbesteding. Sindsdien werken beide partijen met succes samen in de exploitatie van de Salvage Alarmcentrale. Na een grondige evaluatie over de afgelopen jaren zetten beide partijen met het volste vertrouwen de prettige samenwerking voort.

“SOS International heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze op professionele wijze in staat is om uitvoering te geven aan de Salvage alarmcentrale. Kwaliteit, betrokkenheid en enthousiasme staan daarbij hoog in het vaandel.” aldus Brenda Reinders van Stichting Salvage.

De Salvage alarmcentrale

De primaire taak van SOS International in de rol van de Salvage Alarmcentrale is het voeren van de regie bij meldingen van brand, blikseminslag of explosie. De alarmcentrale is 7* 24 uur bereikbaar. De meldingen zijn afkomstig van de 25 Regionale Alarmcentrales van de Brandweer in Nederland. Daaropvolgend schakelt zij een Salvagecoördinator in en verzorgt de gehele verdere administratieve schade-afhandeling van het dossier.

“Stichting Salvage is voor SOS International een belangrijke opdrachtgever. De samenwerking met de Stichting is intensief en gericht op het continu verbeteren van de werkzaamheden. Dit past goed bij de manier waarop onze alarmcentrale met al haar opdrachtgevers samenwerkt.” zegt Ivo van Dijk van SOS International.

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is hoog. In 2014 gaven zij het rapportcijfer 8,3.

Succesvol jaar
De samenwerking met Stichting Salvage die wordt voortgezet is een kroon op het werk van alarmcentrale SOS International. Naast een jaar waarin de alarmcentrale rampen/ongelukken in het buitenland zal coördineren, werd begin april opdrachtgever Stichting Incident Management Nederland welkom geheten. SOS International werd daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM).

SOS contractverlening

Op de foto staan van links naar rechts: Dahlia Hillen (Stichting Salvage), Hajrudin Smajilbegovic, Latifa Brahmi (SOS), Richard Oets (Stichting Salvage), Barry Rigter, Alexander Megens, Ivo van Dijk (SOS), Brenda Reinders (Stichting Salvage).