Geplaatst op

Drie (zeer) grote branden vermoedelijk door vuurwerk veroorzaakt.

Apeldoorn, 2 januari 2018 – Stichting Salvage, de organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, is op 31 december 2017 en 1 januari 2018 bij zeven grote en één zeer grote brand actief geweest. Bij twee van deze branden gaat het waarschijnlijk om een miljoenenschade en bij drie van deze branden is vuurwerk de vermoedelijke oorzaak.

 

Ondanks deze grote en zeer grote branden was de jaarwisseling 2017-2018 voor Stichting Salvage een redelijk rustige. Op oudejaarsdag kwamen in totaal 41 meldingen binnen en op nieuwjaarsdag in totaal 46 meldingen. Bij zeven branden was er sprake van letsel bij de gedupeerden.

 

Vuurwerk vermoedelijke oorzaak

Van alle meldingen had 36,8 procent vuurwerk als vermoedelijke oorzaak. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van de jaarwisseling 2016-2017 (38,4 procent), maar nog altijd een sterke stijging ten opzichte van bijvoorbeeld de jaarwisseling 2010-2011 (29,1 procent).

 

Hulpverleners bedreigd

Op oudejaarsdag waren Salvagecoördinatoren bij twee grote branden actief. In Alkmaar ontstond brand in een kelderbox onder een flat van zeven verdiepingen. De situatie aldaar werd op een gegeven moment dreigend toen met vuurwerk en wapens op de hulpverleners werd geschoten, onder wie de Salvagecoördinator. Later kon er alsnog hulp worden geboden. In Meteren ontstond aan het einde van de middag een grote brand in een basisschool. Een ernaast gelegen school liep veel rook‑ en waterschade op.

 

Rustige nieuwjaarsnacht

Op oudejaarsdag was de aanloop naar de jaarwisseling redelijk druk, maar na 23.30 uur kwamen bij de alarmcentrale van Stichting Salvage vrijwel geen meldingen meer binnen. Ook gedurende de nacht werd het niet echt druk, zelfs niet in de steden Rotterdam en Den Haag. Anders dan in voorgaande jaren kwamen de meldingen meer verspreid vanuit het land binnen.

 

Grote en zeer grote branden op nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag kwamen Salvagecoördinatoren in actie bij vijf grote branden en één zeer grote brand, allemaal in de vroege ochtend. Twee branden kregen een GRIP 1-kwalificatie. Hierbij ging het om een bedrijfsverzamelgebouw in Oss en een appartementencomplex in Buren. In dit appartementencomplex wonen mensen met een medische indicatie voor begeleid wonen. De bewoonster van het desbetreffende appartement kwam om het leven. In Boxmeer was er een zeer grote brand in een opslagloods, die veel coördinatie van Stichting Salvage vroeg.

 

Flinke stijging van het aantal objecten

In 2017, het jaar waarin Stichting Salvage het dertigjarig jubileum vierde, kwamen de Salvagecoördinatoren 4.893 keer in actie bij een brand of explosie en bij water‑ of stormschade. Zij hielpen daarbij de gedupeerden van in totaal 7.364 objecten. Het aantal objecten is ten opzichte van 2016 met maar liefst 18,6 procent gestegen. Dit is vooral het gevolg van de uitbreiding van het werkterrein van Stichting Salvage met water‑ en stormschade. De verwachting is dat deze stijging in 2018 nog zal doorzetten.

 

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.