Geplaatst op 4 januari 2015

shutterstock_2162259 aangepast

Ruim 35% van het aantal meldingen tijdens de jaarwisseling veroorzaakt door vuurwerk

De Stichting Salvage – de organisatie die namens de gezamenlijke brandverzekeraars na een brand persoonlijke hulp biedt aan gedupeerden en verdere schade beperkt – kan terugzien op de drukste jaarwisseling sinds 4 jaar.
Tijdens de jaarwisseling heeft de Stichting Salvage op oud- en nieuwjaarsdag bij 104 branden Salvagecoördinatoren ingezet voor eerste hulp na brand. De meldingen betreffen alleen branden in opstallen en de daarbij behorende inhoud. Bij autobranden wordt Salvage niet ingezet.

Bij deze 104 meldingen zijn in totaal 173 panden betrokken. Gemiddeld ligt het totaal aantal betrokken panden bij een brand 30% hoger dan het aantal meldingen, bij deze jaarwisseling was dat het dubbele. Dit aantal kan nog hoger worden omdat nog niet alle meldingen administratief volledig in beeld zijn gebracht. 17,5% van de branden had betrekking op branden in bedrijven, horeca en winkels, 77% was particulier en 5,5% betrof branden bij onderwijs en verenigingsgebouwen. De grootste schade valt echter in het bedrijfsmatige segment.
In totaal hebben tot nu toe de branden waarbij Salvage is ingezet tot 202 schademeldingen bij verzekeraars en gevolmachtigden geleid.

Opvallend is de toename van het aantal grote en zeer grote branden. Deze jaarwisseling lag dit op ruim 14%. Onder de grote schades vallen bijvoorbeeld de miljoenenschades in Uden, Alkmaar, Naaldwijk en Hoek.
Het percentage grote branden lag bij de vorige jaarwisseling nog op 9% en het jaar daarvoor op 6%.
De meeste meldingen rond de jaarwisseling kwamen uit het westen van het land.

Ruim 35% van het aantal meldingen heeft vuurwerk als vermoedelijke oorzaak. Mogelijk als gevolg van het beperken van het afsteken van vuurwerk is dit percentage ten opzichte van vorig jaar iets gezakt. Toen werd nog 39% veroorzaakt door vuurwerk.

Salvage wordt na een brand – op verzoek van de brandweer – ingezet om gedupeerden van o.a. woningen en bedrijven bij te staan met aandacht, acties en adviezen. De kosten van deze inzet worden betaald door de verzekeraars.