Geplaatst op 4 januari 2016

Jaarwisseling 2015-2016

Stichting Salvage  – de organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt –  is op 31 december 2015 en 1 januari 2016 in alle veiligheidsregio’s bij een of meer branden actief geweest. In totaal kwamen 91 meldingen binnen (34 op oudejaarsdag en 57 op nieuwjaarsdag). In 39 gevallen (42,9 procent) was vuurwerk de vermoedelijke oorzaak. Sinds 2010 is er een duidelijke toename van het aantal vuurwerkgerelateerde branden tijdens de jaarwisseling.

Met 91 meldingen was het voor Stichting Salvage een normale jaarwisseling. Door de spreiding van de meldingen over alle veiligheidsregio’s en ook in de tijd gezien, deden zich geen piekbelastingen voor. De Salvagecoördinatoren konden daardoor steeds binnen de tijdsmarge die daarvoor staat, zich bij de brand melden en hun acties in gang zetten.

Grote of zeer grote branden

Van de branden waren er 7 groot of zeer groot (2 op oudejaarsdag en 5 op nieuwjaarsdag). Deze aantallen komen overeen met die tijdens vorige jaarwisselingen. Alleen de jaarwisseling 2014-2015 vormde hier met 15 grote en zeer grote branden een uitzondering op. Dit geldt ook voor het aantal betrokken objecten. Deze jaarwisseling waren het er 126 en dat ligt in lijn met vorige jaarwisselingen, maar de jaarwisseling 2014-2015 vormde ook daar met 181 objecten een uitzondering op.

GRIP-meldingen

Dit jaar werden 3 van de grote of zeer grote branden tot een GRIP-melding opgeschaald (alle op nieuwjaarsdag): in Tilburg, Veenendaal en Amsterdam. De brand in Tilburg, in een appartementencomplex, werd waarschijnlijk door vuurwerk veroorzaakt. Even leek het erop dat het complex moest worden ontruimd, maar dat was bij nader inzien niet nodig. Bij de brand in Veenendaal, op de achtste etage van een seniorenflat, vielen gewonden, van wie één in het ziekenhuis is overleden. Tien belendende appartementen liepen rook-, roet- en waterschade op. In Amsterdam, waar zich twee grote branden voordeden, moesten in één geval zelfs negentien belendende panden worden ontruimd. Alle bewoners moesten tijdelijk elders worden ondergebracht, bijvoorbeeld in een hotel. Bij deze brand werd een tweede Salvagecoördinator ingeschakeld, onder meer om de bewoners onder begeleiding noodzakelijke of waardevolle eigendommen uit hun woning te laten halen.

Andere incidenten

Ook in Rijswijk (Zuid-Holland) deed zich een grote brand voor. Daar ging een gymzaal in vlammen op. Uit voorzorg werden zo’n twintig portiekwoningen ontruimd. De meeste bewoners vonden onderdak bij vrienden of familie. Ook werden nog waterschades gemeld, onder meer door een gesprongen CV-leiding. De desbetreffende verzekeraars gingen ermee akkoord ook bij deze waterschades Salvagecoördinatoren in te zetten. Overigens werden bij alle incidenten die op oudejaars- of nieuwjaarsdag in het nieuws waren, Salvagecoördinatoren ingeschakeld. “Dit betekent dat we ook op zulke drukke dagen goed op het netvlies van brandweer en bevolkingszorg staan”, zegt Brenda Reinders, directeur van Stichting Salvage.

Vuurwerk vermoedelijke oorzaak

Op oudejaars- en nieuwjaarsdag werden 39 branden waarschijnlijk door vuurwerk veroorzaakt. In 2011 was 0,8 procent van alle Salvagemeldingen vuurwerkgerelateerd. In de jaren daarna is dit tot 1,4 procent in 2015 gestegen. In 2015 ging het vaker dan in voorgaande jaren, namelijk bij 11,5 procent van het aantal vuurwerkbranden, om een brand in een onderwijsgebouw. De overige vuurwerkgerelateerde branden deden zich vooral in woningen voor en enkele keren in bedrijfspanden of schuren en bergingen.

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.