‘Meer dan vuur!’ op het jubileumfeest van Stichting Salvage

Verschillende feestredes, een programma met inspirerende workshops, een boeiende keynote-spreker en als afsluiting een uitgebreide barbecue vormden de ingrediënten van het jubileumfeest van Stichting Salvage op donderdag 11 mei jongstleden. Op deze dag was het precies dertig jaar geleden dat Stichting Salvage werd opgericht. Een groot aantal betrokkenen van het eerste uur en overige genodigden, zo’n 250 aanwezigen in het totaal, gaven acte de présence op Crailo, het oefencentrum voor de brandweer in Bussum. ‘Meer dan vuur!’ was het thema van de bijeenkomst.

Dagvoorzitter

Televisiepresentatrice Anniko van Santen gaf als dagvoorzitter de aanwezigen te kennen dat het niet een middag van terugblikken, maar van vooruitkijken zou worden. Zo bleek ook uit de toespraak van David Knibbe, CEO van Nationale-Nederlanden en voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.Hij zei: “Het doet me deugd om bij Stichting Salvage de ambitie te proeven om in de toekomst ook op andere terreinen aan de slag te gaan. De asbestbrand in Wateringen bijvoorbeeld maakte pijnlijk duidelijk dat de maatschappij behoefte heeft aan heldere publiek-private procedures. Ik denk dat Salvage daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Sprekers

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei te verwachten dat het werk van Salvage ook in de toekomst maatschappelijk nog zeer relevant zal zijn. Hij zei: “De trend is erop gericht te voorkomen dat zich calamiteiten voordoen. We hebben daarom de laatste jaren honderden miljoenen euro extra aan veiligheid uitgegeven, ook aan brandveiligheid. In dit licht bezien is het een teleurstellende constatering dat het aantal branden misschien wel afneemt, maar niet het aantal grotere calamiteiten. Daarom zal het werk van Salvage tot in lengte van jaren nodig blijven.”

Ook Brenda Reinders, directeur van Stichting Salvage, sprak over de maatschappelijke rol van Salvage. “Wij zijn ons steeds meer bewust van de grote verschillen tussen de gedupeerden. Steeds vaker komen we bij oudere mensen die op het randje van hun kunnen zitten om nog zelfstandig te wonen. We komen bij mensen met sociale problemen. We zagen het onlangs nog bij de gasexplosie in Veendam: iemand die door zijn handelswijze ook anderen schade toebrengt. We komen bij mensen in armoede, die in scheiding zijn of psychische problemen hebben. Ze zijn vaak gewoon verzekerd, maar amper in staat om voor zichzelf te zorgen.”

Genodigden

De aanwezigen konden vervolgens twee workshops naar keuze volgen, over onderwerpen die het werkterrein van Salvage raken, zoals de waarde van beredding, zelfredzaamheid, de aanpak van asbestincidenten en forensics en brand. Terug in het hoofdgebouw wachtte hen eerst een voordracht door trendwatcher en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar over radicale veranderingen in de nabije toekomst. “De wereld zoals wij die kennen, de systemen en de instituties komen aan een einde. Ook de tijd van ‘bigger and better’ is voorbij. Mensen zijn niet bang voor het onbekende, maar zijn er bang voor het bekende los te laten. Mensen en ondernemingen moeten bedenken wat hun ‘profound purpose’ is en hoe zij voor anderen van meerwaarde kunnen zijn. Het gaat erom dat zij hun eigen toekomst inspireren.”

Voorzitter van het bestuur

De afsluitende speech, voor de borrel en de barbecue, was van Richard Oets, voorzitter van het bestuur van Stichting Salvage. Hij zag wel terug: “Op dertig jaar van groei, dynamiek en onbaatzuchtig optreden, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Te allen tijde de klant centraal, geen kleine lettertjes en geen uitsluitingen. Salvage wordt daarvoor door de gedupeerden met een 8,4 beloond, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Want Salvage dient niet alleen het belang van de klant, maar evenzeer het belang van de verzekeraar!”