Stichting Salvage viert dertigjarig jubileum

Op donderdag 11 mei aanstaande bestaat Stichting Salvage dertig jaar. Dit zal die dag worden gevierd met een feestelijke middag voor genodigden. Onder de noemer ‘Meer dan vuur!’ zullen diverse sprekers een toespraak houden of een workshop presenteren. De middag wordt met een borrel en een barbecue afgesloten.

 

Na een experimentele periode in en rond Eindhoven werd Stichting Salvage op 11 mei 1987 opgericht om na een brand hulp aan gedupeerden te verlenen, de schade te beperken en over het vervolg te adviseren namens de brandverzekeraars. Momenteel worden deze diensten verleend na brand, explosie, storm en waterschade. De Salvagecoördinatoren, allen brandschade-experts in dienst van een expertisebureau of verzekeringsmaatschappij, rukken jaarlijks circa 4.500 keer uit, bij nacht en ontij, om hulp te verlenen. Dit gebeurt op initiatief van de bevelvoerende van de brandweer en/of via Bevolkingszorg. De staf van Stichting Salvage bestaat uit zes medewerkers, onder wie directeur Brenda Reinders. Het bestuur telt vier leden; Richard Oets is bestuursvoorzitter.

Sprekers en workshops

Tijdens de jubileumviering op donderdag 11 mei zal het woord worden gevoerd door David Knibbe (voorzitter van het Verbond van Verzekeraars), Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad), Ruud Veltenaar (internationaal trendwatcher), Richard Oets (voorzitter van het bestuur van Stichting Salvage) en Brenda Reinders (directeur van Stichting Salvage). Anniko van Santen (televisiepresentatrice, onder meer van het programma Opsporing Verzocht) treedt op als dagvoorzitter. De workshops hebben betrekking op onderwerpen die het werkterrein van Salvage raken, zoals de waarde van beredding, zelfredzaamheid, de aanpak van asbestincidenten en forensics en brand. Aan het einde van de middag zal op het oefencentrum Crailo in Bussum het vuur onder de barbecue worden aangestoken.

“Voortdurend verbeteren”

Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt een speciale editie van het magazine ‘Uit de brand’ waarin de geschiedenis van Stichting Salvage uit de doeken wordt gedaan. Aan deze uitgave hebben tientallen betrokkenen uit de rijke historie van de stichting hun medewerking verleend. “Om ons werk tot een succes te maken”, aldus directeur Brenda Reinders in deze jubileumuitgave, “hebben we de medewerking nodig van veel gemotiveerde betrokkenen in het veld. De Salvagecoördinatoren en de medewerkers van de alarmcentrale zijn wat dat betreft de beste ambassadeurs die we ons kunnen wensen.” Zij stelt dat de kracht van Stichting Salvage vooral zit in het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. “Zeker bij grote calamiteiten verwacht de overheid dat wij de coördinatie namens verzekeraars op ons nemen. Daar gaan we ons dan ook verder op inrichten.”

Nog steeds onmisbaar

Stichting Salvage werkt geheel belangeloos, namens de Nederlandse brandverzekeraars. Na dertig jaar is het werk van Stichting Salvage nog steeds onmisbaar. Elk jaar worden meer dan 10.000 mensen geholpen in veelal de moeilijkste uren van hun leven. Ook in de toekomst kan Nederland op de inzet van Stichting Salvage rekenen.