Geplaatst op 8 oktober 2015

Aantal branden in Nederland blijft dalen

De daling van het aantal branden in Nederland zet door. Het aantal brandschades daalt: van 315 per dag in 2013 tot 274 claims vorig jaar. Opvallend is de effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wie een keurmerk heeft, loopt ruim 30 procent minder kans op brand.

De daling blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken en de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars opnieuw uitbrengt in de Week van de Veiligheid. Het Verbond maakt hiervoor een analyse van inbraak- en brandclaims die verzekeraars hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem. Het Algemeen Nederlands Inbraakpeil – het aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens – daalde in 2014 naar 3,6 (was 4,4 in 2013), het Algemeen Nederlands Brandpeil daalde van 15,3 naar 13,3. De totale schadelast loopt in de vele honderden miljoenen euro’s.

Brand in 1 op 76 woningen, brandkans op platteland hoger
StichtingSalvageSlider15hoogOok het aantal brandclaims is gedaald. Vorig jaar waren iets meer dan 100.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning, wat neerkomt op brandschade in één op de 76 woningen. In alle provincies daalde het risico, in Overijssel, Limburg en Brabant bleef de brandkans het grootst – vermoedelijk omdat men in dunner bevolkte gebieden een brand later ontdekt en dus later actie wordt ondernomen. Ingezoomd op de steden is het brandrisico in Enschede en Apeldoorn het grootst. Waar de Kerst voor de meeste inbraakclaims zorgt, stuwt de jaarwisseling het aantal brandclaims omhoog: door (illegaal) vuurwerk en vandalisme verdriedubbelt het aantal geclaimde schades.

Politiekeurmerk werpt vruchten af
In de risicomonitoren is dit jaar voor het eerst gekeken naar het effect van het Politiekeurmerk Veilig Wonen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), waarover zo’n 10 procent van de huishoudens beschikt. Uit die analyse blijkt dat bij woningen met een certificaat het risico op inbraak met zeker 30 procent daalt. Omdat het certificaat naast goede verlichting en inbraakwerende sloten op deuren en ramen ook een brandmelder verplicht stelt, is het effect bij brand eveneens groot: bij woningen met een keurmerk ligt het brandrisico 36 procent lager.

Tevreden over dalende trend
Het Verbond is tevreden met de dalende trends, maar blijft hameren op goede handhaving, preventie en bewustwording. “Ook vorig jaar klopten bijna 35.000 klanten aan omdat ze slachtoffer waren van een inbraak en iets meer dan 100.000 verzekerden hebben brand gehad. Dat zijn impactvolle gebeurtenissen en we willen die aantallen verder verminderen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “En daar spannen we ons ook deze maand voor in tijdens de Brandpreventieweken. En in november zetten we ons met overheid en marktpartijen in voor de Nationale Inbraakpreventie Weken”.

Bron: Verbond van Verzekeraars