Jaarwisseling 2022-2023

Salvagemeldingen gedurende de jaarwisseling op hetzelfde niveau als voor corona

Apeldoorn, – Stichting Salvage is op 31 december 2022 en 1 januari 2023 in totaal 105 keer uitgerukt. Een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Totale aantal meldingen
Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 105 meldingen uitgerukt. Een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar. Dit totale aantal Salvagemeldingen loopt weer in lijn met het aantal van vóór de coronapandemie. Hetzelfde geldt voor het aantal betrokken objecten, dit jaar waren dat er 146.

In onderstaand overzicht wordt het totale aantal meldingen, gedurende de jaarwisselingen van
de afgelopen jaren, weergegeven.

Vuurwerk gerelateerde meldingen
De stijging van de Salvagemeldingen is ook goed terug te zien in het aantal vuurwerk gerelateerde schades, welke dit jaar qua aantallen in lijn waren met de jaren voor corona, ondanks de vuurwerkverboden in verschillende regio’s. Zo zijn er deze jaarwisseling 53 Salvagemeldingen geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 51% van de totale hoeveelheid meldingen. Het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. Vorig jaar lag dit percentage nog op 43%. Opvallend is dat van de 53 meldingen, er 10 meldingen waren waarbij de vermoedelijke oorzaak van de branden smeulende vuurwerkresten waren, welke niet goed waren uitgemaakt.

Soort branden
82,1% van de meldingen bestond uit kleine- (56) en middelbranden (31). Gevolgd door 7 grote branden, 1 zeer grote brand, 5 waterschades, 2 aanrijdingsschades en 3 overige schades.

Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade-omvang. Wanneer we kijken naar de schade-omvang, zien we dat het in 78% van de meldingen om particuliere objecten ging, waarvan er 30 ernstig beschadigd waren en er 3 als totaalverlies beschouwd konden worden.

Voorlopige cijfers 2022
Salvage heeft het jaar 2022 afgesloten met 5901 meldingen. Een stijging van 10,3% ten opzichte van vorig jaar. Vooralsnog is er daarbij sprake van 3317 belendende panden die schade hebben opgelopen. Daarmee komt het totaal op 9218 objecten waar Salvage haar hulp heeft verleend. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond.

De overige cijfers over het jaar 2022 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.

Rustigste jaarwisseling voor Stichting Salvage sinds jaren

Stichting Salvage is op 31 december 2020 en 1 januari 2021 in totaal 50 keer uitgerukt. Wanneer we kijken naar voorgaande jaren, kunnen we met zekerheid zeggen dat dit de rustigste jaarwisseling is geweest voor de stichting sinds tijden.

Totale aantal meldingen

Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 50 meldingen uitgerukt . Dit zijn er maar liefst 65 minder dan vorig jaar, toen waren het er 115. Het totale aantal meldingen is ten opzichte van vorig jaar met zo’n 56% gedaald.
In onderstaand overzicht wordt het totale aantal meldingen, gedurende de jaarwisselingen van de afgelopen jaren, weergegeven.

Vuurwerk gerelateerde meldingen

De daling van de Salvagemeldingen is vooral terug te zien in het aantal vuurwerk-gerelateerde schades, welke dit jaar beduidend lager uitviel. Zo zijn er deze jaarwisseling 10 Salvageuitrukken geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 20% van de totale hoeveelheid meldingen.
Vorig jaar waren dit er nog 58, ongeveer 50% van de totale hoeveelheid meldingen gedurende die jaarwisseling.

Soort branden

Het merendeel van de 50 meldingen bestond uit kleine branden, zo’n 22. Gevolgd door 18 middelbranden, 4 grote branden, 4 waterschades en 2 explosies. Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade omvang.

Voorlopige cijfers 2020

Stichting Salvage heeft het jaar 2020 afgesloten met in totaal 5027 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2642 belendende panden. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het aantal objecten in 2020, waar Salvage hulp heeft verleend, komt in totaal op 7669. De overige cijfers over het jaar 2020 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.

Meer vuurwerk gerelateerde meldingen jaarwisseling 2018-2019

Apeldoorn, 2 januari 2019 – Stichting Salvage, de organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, is op 31 december 2018 en 1 januari 2019 in totaal 112 keer uitgerukt. In vergelijk tot de 8 voorgaande jaren was dit de drukste jaarwisseling voor de stichting.

Verspreiding over het land

De piek van meldingen lag rond 01.30 uur. De meeste meldingen kwamen uit de gezamenlijke Veiligheidsregio’s in Brabant; in totaal 15, op de voet gevolgd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met 14 meldingen. Ook in het oosten van het land was het druk met 10 meldingen uit Twente en 10 uit Noord- en Oost-Gelderland.
De minst drukke Veiligheidsregio’s met minder dan 3 meldingen waren Zeeland, IJsselland, Kennemerland, Fryslân, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord.

Vuurwerk gerelateerde meldingen

Opvallend bij deze jaarwisseling zijn het aantal branden waarbij de vermoedelijke oorzaak vuurwerk is. Van de 112 meldingen is dat 48,2%. Een behoorlijke toename t.o.v. de vorige jaarwisseling waarbij 36,8% van de meldingen met vermoedelijke oorzaak vuurwerk werd geteld. Specifiek 1 januari 2019 ligt het percentage nog hoger, namelijk op 52,6%. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Bijzondere meldingen

Salvage werd ook gevraagd om assistentie te verlenen bij de schades, veroorzaakt door de vonkenregen naar aanleiding van de vreugdevuren in Scheveningen. Er ontstond schade aan meerdere woningen en gebouwen, maar ook aan auto’s, fietsen en tuinmeubilair. Door Salvage is een inventarisatie gedaan om te beoordelen waar directe hulp nodig was. Vervolgens is Salvage concreet bij twee dakbranden ingezet: een woning en bedrijfspand, waarbij de laatste ernstige schade opliep.
In Vlaardingen was er een grote brand in een flatgebouw. Door een dakbrand waren 15 onderliggende woningen niet meer bewoonbaar. Voor gedupeerden die niet bij familie of vrienden terechtkonden, is onderdak geregeld.
Andere grote branden waren er in Rhoon, Hardinxveld-Giessendam, Boxmeer en Almelo. Twee ervan zijn opgeschaald tot GRIP 1-niveau. Bij al deze branden gaat het om bedrijfspanden. Een ervan betreft vermoedelijk een miljoenenschade.

Soort branden

Het merendeel van de 112 meldingen waren kleine branden (61), gevolgd door 35 middelbranden, 7 grote branden, 4 zeer grote branden, 3 waterschades, 1 explosie en 1 aanrijdingsschade. Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade omvang.

Voorlopige cijfers 2018

Het jaar 2018 was een druk jaar voor Stichting Salvage met in totaal 5.594 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2.481 belendende panden. Dit aantal kan nog toenemen, omdat nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het totaal aantal objecten in 2018 bedraagt 8.075, een stijging van 10% t.o.v. 2017. De cijfers 2018 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl

Hoge waardering

De Stichting Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren. Zij worden op verzoek van de meldkamer van de brandweer ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en werkzaamheden namens de brandverzekeraars. De waardering hiervan door gedupeerden is al gedurende een reeks van jaren zeer hoog.

Foto: Nick van den Toorn