Wij regelen de schade:

“Als er schade ontstaat door brand, dan is dat in de eerste plaats natuurlijk heel tragisch voor degene die het overkomt. Een brand heeft meestal enorme gevolgen. Vanzelfsprekend sturen wij iemand om de schade te regelen en de oorzaak te achterhalen of we sturen een bedrijf dat direct met het herstel aan de slag gaat. Schade is hét moment waarop we als verzekeringsmaatschappij kunnen laten zien wat we waard zijn. En daarom willen we er snel bij zijn”.

Salvage de eerste hulp:

“Zo’n 70% van alle brandmeldingen waar wij als Salvagecoördinator bij geroepen worden ontstaat na kantooruren. Dat is het moment waarop de bereikbaarheid van assurantietussenpersonen of verzekeringsmaatschappijen niet optimaal is. Vaak weten mensen niet eens bij welke verzekeringsmaatschappij ze zijn verzekerd, want niet altijd liggen de polissen binnen handbereik. Salvage heeft toestemming van alle brandverzekeraars om direct ter plaatse te gaan na brand, blikseminslag en explosie, water- en stormschade. De brandweer hoeft dus niet eerst uit te zoeken òf en waar iemand verzekerd is. Dat doet Salvage achteraf en zo garanderen wij, namens de verzekeringsmaatschappij, eerste hulp. Nadat de gedupeerden gerustgesteld zijn en de situatie stabiel is, dragen wij het over aan de verzekeringsmaatschappijen, die op hun beurt de schade afhandeling voor hun klant ter hand nemen”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“De Stichting Salvage is in Europa iets unieks. Wij vinden als verzekeraar dat we daar wel trots op mogen zijn. Wat we sterk vinden aan de Stichting Salvage is dat het een uiting is van een maatschappelijk verantwoorde rol die wij als gezamenlijke branche van verzekeraars hebben.
Het gaat dan niet alleen om het financiële deel waar we zelf ons voordeel mee kunnen doen als we schade beperken, maar het is vooral een maatschappelijke rol richting een gedupeerde die schade heeft. En daar vinden we de Stichting een heel mooi instrument in”.