Gecoördineerde aanpak

Bij grootschalige incidenten, een ramp of een crisis waarbij veel schade is ontstaan aan inboedel en opstal kan Stichting Salvage in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars het Draaiboek Coördinatie bij Grootschalige Incidenten Brandverzekeringen activeren. Dit draaiboek kent de functie van Incidentcoördinator, welke door het Verbond van Verzekeraars geborgd is bij Stichting Salvage. De Incidentcoördinator heeft als taak de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie met elkaar in verbinding te brengen en te houden. Stichting Salvage leidt de operatie ter plaatse en werkt daarbij samen met de hulpdiensten van de Veiligheidsregio. Het Verbond van Verzekeraars overlegt met de bij het incident betrokken verzekeraars en informeert haar achterban. Wanneer geen extra coördinatie meer nodig is wordt het draaiboek gedeactiveerd en gaan de betrokken verzekeraars over tot de (totale) schadeafhandeling.