Gecoördineerde aanpak

In crisissituaties doet Salvage haar werk in samenwerking met het lokale crisisteam. Bij grote calamiteiten stellen wij het Verbond van Verzekeraars op de hoogte van de situatie. Op basis daarvan kan het Verbond van Verzekeraars besluiten om het Draaiboek bij Brand te activeren. Dit draaiboek voorziet in een gecoördineerde aanpak met de betrokken diensten en overheid. Het draaiboek is opgesteld door de gezamenlijke brandverzekeraars en heeft het volledige mandaat van het Verbond en haar leden.