Objectief en voor iedereen

Stichting Salvage is opgericht in 1986 door de toenmalige Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland. Deze vereniging is later opgegaan in het Verbond van Verzekeraars. De meeste verzekeraars die in Nederland verzekeringen verkopen, zijn lid van het Verbond en verbinden zich daardoor aan de gezamenlijke (financiële) afspraken die met Stichting Salvage gemaakt zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Financieel Memorandum. Dit Memorandum is op aanvraag voor verzekeraars en hun gevolmachtigden beschikbaar.

Salvage treedt op na brand, blikseminslag, explosie, water- en stormschade. Voor deze schades kan de brandweer of de gemeente direct een beroep doen op de Stichting, waarna de dienstdoende Salvagecoördinator ter plaatse gaat. Verzekeringsgegevens zijn dan nog niet bekend en dat is op dat moment nog geen probleem. Voordat de Salvagecoördinator vertrekt, registreert hij wie de gedupeerden zijn en waar deze zijn verzekerd. Als de Salvagecoördinator deze gegevens niet kan achterhalen, zal de Salvage Alarmcentrale de volgende dag op zoek gaan naar de verzekeringsgegevens. Aansluitend stelt de Alarmcentrale de betrokken verzekeraar(s) op de hoogte van de schade.

Gedupeerden die niet verzekerd zijn, worden ook met raad en daad geholpen. De coördinator bepaalt in dat geval welke maatregelen gewenst en effectief zijn. De kosten die niet aan verzekeraars kunnen worden doorbelast omdat het pand en de inhoud niet verzekerd zijn, gaan naar het Garantiefonds van de Stichting Salvage.

Niet alleen voor particulieren

Veel branden gebeuren in de particuliere sector. Jaarlijks heeft echter zo’n kleine 20% van de Salvagemeldingen betrekking op bedrijven en instellingen, die getroffen worden door brand. De (financiële) consequenties kunnen in die sector groot zijn, zeker als er sprake is van bedrijfsstilstand. In 2015 is een onderzoek gedaan naar de grootste bedrijfsrisico’s voor het MKB. Uit dat onderzoek blijkt dat een bedrijf, dat in vlammen opgaat, 50% kans loopt om binnen twee jaar failliet te zijn.

Door snelle maatregelen of een snelle doormelding kan Salvage de schade voor de gedupeerde klant en daarmee voor de verzekeraar beperken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, staat de Stichting Salvage klaar om doortastend en met verstand van zaken de gedupeerde ondernemer te ondersteunen door het nemen van maatregelen die de schade aan inventaris en bedrijfscontinuïteit beperkt.