Veel gestelde vragen over Salvagemeldingen

Er zijn veel vragen die regelmatig terugkeren. Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder.

 

 • Informatie over de inzet van een Salvagecoördinator
 • Komen jullie ook bij andere schades dan brandschade?

  Van de gezamenlijke verzekeraars hebben we toestemming om op te treden bij brand, blikseminslag, explosie, water- en stormschade. We kunnen ook ingezet worden bij andere schades (bijvoorbeeld een gaslekkage of kwikverontreiniging), maar daarvoor is vooraf toestemming van de betreffende verzekeraar voor nodig. Bij grote calamiteiten wordt meestal wel een Salvagecoördinator ingezet vanwege het belang voor verzekeraars.

 • Ik heb een melding doorgekregen en wil dat jullie ter plaatse gaan.

  Dat doen we graag. De inzet van Salvagecoördinatoren wordt gedaan door onze alarmcentrale. U kunt hen bellen op telefoonnummer 088 – 40 40 200 (24 uur, 7 dagen in de week). Zij zorgen dan dat uw klant snel geholpen wordt.

 • Informatie over een Salvagemelding
 • Hebben jullie informatie over een melding?

  Daarvoor kunt u contact opnemen met Salvage alarmcentrale op telefoonnummer

  088 – 40 40 200. Uit oogpunt van privacy wordt informatie alleen gegeven als u de verzekeraar van gedupeerde bent.

 • Kunnen we een rapport ontvangen?

  Er zijn twee mogelijkheden.

  • U kunt eenmalig een rapport opvragen bij Salvage alarmcentrale op telefoonnummer 088 – 40 40 200. Dit rapport geven we alleen af als u de verzekeraar van gedupeerde bent.
  • U kunt van iedere melding waar u als verzekeraar bij betrokken bent, een rapport ontvangen. Die wens wordt automatisch in ons systeem ingeregeld. Daarvoor hebben we een emailadres van u nodig. Dit rapport wordt, nadat de Salvagecoördinator de melding heeft afgerond, gemaild. Het komt ook voor dat de naam van de verzekeraar dan nog niet bekend is. In dat geval komt het rapport later. Wilt u een automatisch rapport ontvangen, stuur ons dan een mail.
 • Ik wil graag de Salvagecoördinator spreken die ter plaatse is geweest.

  Dat kan, maar heel vaak is de informatie die u zoekt ook bekend bij onze alarmcentrale. U kunt hen bellen op telefoonnummer 088 – 40 40 200. Mocht u echter meer willen weten, dan kunnen zij u altijd doorverbinden met de Salvagecoördinator.

 • Ik heb een melding doorgekregen maar ken de verzekerde niet.

  In dat geval is het gewenst om dit te melden bij de Salvage alarmcentrale. Daarmee voorkomt u dat u onterecht belast wordt voor de kosten die wij hebben gemaakt. U kunt bellen op telefoonnummer 088 – 40 40 200 of een mail sturen.

 • Informatie over facturen
 • Ik wil meer weten over een ontvangen factuur.

  De kosten van een Salvagemelding worden verdeeld over de verzekeraars die betrokken zijn op die melding. De wijze waarop is vastgelegd in het Financieel Memorandum. Deze financiële afspraken zijn samengesteld in overleg met de gezamenlijke verzekeraars. Wilt u weten hoe de kosten op uw factuur tot stand zijn gekomen, bel dan met onze Alarmcentrale op telefoonnummer 088 – 40 40 205 of stuur een e-mail naar debiteuren@stichtingsalvage.nl.

 • Ik wil meer weten over een ontvangen aanmaning.

  Een aanmaning betekent dat wij nog geen betaling van u hebben ontvangen. Misschien hebt u nog vragen over de factuur of is deze onterecht gestuurd? In dat geval kunt u het beste contact opnemen met onze Alarmcentrale op telefoonnummer 088 – 40 40 205 of stuur een e-mail naar debiteuren@stichtingsalvage.nl.

 • Waarom rekenen jullie administratiekosten?

  Van alle verzekeraars krijgen wij een voorschot om daarmee tijdig aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
  Met de gevolmachtigd assuradeuren hebben we geen voorschotregeling. Voor iedere melding sturen we een factuur. Dat brengt extra werk en kosten met zich mee. Daarvoor rekenen wij per melding een vast bedrag aan administratiekosten.

 • Kan ik als gevolmachtigd assuradeur ook meedoen met de voorschotregeling?

  Ja, dat kan. We sturen u dan twee keer per jaar een factuur voor een voorschotbedrag. Het bedrag is gebaseerd op de kosten die u in het voorgaande jaar aan ons heeft betaald. Na afloop van het jaar ontvangt u van ons een rekening en een overzicht van alle facturen per dossier. Dat overzicht kunt u ook maandelijks ontvangen.

 • Overige vragen
 • Waarom zetten jullie niet ons voorkeursbedrijf in?

  Veel verzekeraars hebben vaste afspraken met expertisebureaus of schoonmaakbedrijven. Het liefst wilt u natuurlijk dat uw voorkeursbedrijf ter plaatse wordt ingeschakeld.
  Die wens is lastig door Salvage in te vullen omdat bij ruim 70% van onze Salvagemeldingen meer dan 1 verzekeraar betrokken is en iedere verzekeraar andere wensen heeft.
  Uit kostenoverwegingen kiezen we er daarom voor het bedrijf in te zetten dat binnen Salvage het beste scoort op kwaliteit en prijs. De maatregelen zijn altijd van korte duur en hebben betrekking op het stoppen of beperken van de schade. Na vertrek van ons bedrijf kunt u natuurlijk altijd uw eigen voorkeursbedrijf inzetten voor het herstel.

 • Onze organisatie gaat verhuizen, onze naam wijzigt, ons banknummer verandert, etc.

  Dit soort informatie kunt u doorgeven via de mail of door middel van ons contactformulier. Het is voor onze dienstverlening van belang dat we snel op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen binnen uw organisatie.

 • Ik wil graag cijfers/publicaties ontvangen.

  Er zijn al veel cijfers op onze website beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent in cijfers die specifiek betrekking hebben op uw organisatie, dan maken we daarvoor graag een afspraak. De meeste publicaties zijn ook te vinden op de website. Sommige publicaties zijn in papieren versie beschikbaar. Wilt u die ontvangen, laat het ons dan weten.